Elite Expert Club

Czym jest pips na giełdzie i jak obliczyć jego wartość

Zastanawiasz się jak zacząć trading? Bardzo prosto – trzeba zacząć od podstaw. Nauka przed podjęciem pierwszych działań, to konieczność, dlatego tak często to podkreślamy. Zależy nam na Twoim sukcesie, postanowiliśmy więc wytłumaczyć Ci jedno z podstawowych pojęć w tradingu. Pips to jedno z podstawowych pojęć, które musisz znać, tak samo jak lot jest standardową jednostką i o której też musisz wiedzieć, by zarabiać na giełdzie i wykorzystać swój potencjał inwestycyjny.

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się, która cyfra po przecinku odpowiada pipsowi.

Dowiesz się z dokładnością jak najmniejsze ruchy wpływają na zmianę kursu.

Nasz blog jest pełen cennych informacji, które ułatwią Ci podejmowanie dobrych decyzji na giełdzie. Zobacz na przykład, czym jest rynek byka i niedźwiedzia.

Dla osób poszukujących skutecznych metod inwestowania: zapraszamy na nasz webinar, gdzie eksperci przedstawią efektywne strategie inwestycyjne.

Czym jest pips?

Co to jest pips? Pip to jednostka zmiany wartości walut na rynku Forex. Skrót „pips” pochodzi od anglojęzycznego terminu „percentage in point” lub „price interest point”. Oznacza on czwartą liczbę po przecinku w większości par walutowych, ale nie we wszystkich. Wyjątkiem jest para japońska JPY, gdzie pip oznacza drugą liczbę po przecinku.

Wartość pipsa (WP) jest kluczowa dla określenia zarobków lub strat w transakcjach na rynku Forex. Zmiana jednego pipsa w cenie konkretnej pary oznacza, że wartość tej pary wzrasta lub maleje o najmniejszą możliwą jednostkę.

WP jest różna dla różnych par ze względu na różnice w wartości tych walut. Na przykład dla większości par, jak EURUSD, GBP/USD, itp., wartość jednego pipsa to 0,0001 w stosunku do ceny notowania. Dla pary USD/JPY (dolar i jen japoński), wartość pipsa w przeliczeniu to 0,01 w stosunku do ceny notowania.

EUR/USD = 1,1186 🡨 pips

USD/JPY = 106,51  🡨 pips

Co to jest lot na giełdzie?

Termin „lot” na giełdzie odnosi się do standardowej jednostki handlowej określonej ilości papierów wartościowych lub kontraktów. Dla różnych instrumentów finansowych wielkość lota może się różnić. Na przykład, w kontekście rynku akcji, lot może reprezentować określoną liczbę akcji jednej spółki, która jest handlowana.

W kontekście rynku Forex, standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej (pierwszej waluty w parze). Są też mini-loty (10 000 jednostek) oraz mikro-loty (1 000 jednostek), które pozwalają handlować mniejszymi wolumenami.

1 lot ile to jest?

Rozmiar lota może się różnić w zależności od rynku i instrumentu finansowego, którego dotyczy:

  1. Rynek Forex: Na rynku walutowym Forex, standardowy lot reprezentuje 100 000 jednostek waluty bazowej (pierwszej waluty w parze walutowej). Istnieją także mniejsze jednostki, takie jak mini-loty (10 000 jednostek waluty bazowej) i mikro-loty (1 000 jednostek waluty bazowej).

  2. Rynek Akcji: Na giełdzie papierów wartościowych, lot może reprezentować różną liczbę akcji w zależności od rynku i konkretnych regulacji giełdowych. Przykładowo, na niektórych giełdach lot może stanowić 100 akcji.

  3. Rynek Kontraktów Terminowych: W przypadku kontraktów terminowych, lot to określona ilość aktywów bazowych objętych kontraktem. Rozmiar lota zależy od specyfiki konkretnego kontraktu i może się różnić między różnymi instrumentami.

Lot i wartość pips, czyli jak obliczyć mniejsze pipsy

PIPS nie jest jednak najmniejszą jednostką informującą nas o zmianie wysokości kursu. Mniejszy od niego jest punkt pipsowy lub inaczej pips frakcyjny o wartości 1/10 pipsa.

Termin „pipsy frakcyjne” odnosi się do sytuacji, gdy wartość jednego pipsa nie jest wyrażona do czterech, ale pięciu lub trzech miejsc. W standardowym przypadku większości instrumentów na rynku Forex wartość jednego pipsa jest określona do czwartego miejsca. Na przykład, gdy para EUR/USD wzrośnie z 1.2000 do 1.2001, mówimy, że wzrosła o 1 pip (0.0001).

Jednak w pewnych okolicznościach lub u niektórych brokerów, możemy spotkać się z pojęciem pipsów frakcyjnych. Oznacza to, że wartość jednego pipsa jest określona do pięciu miejsc po przecinku (0.00001) lub trzech (0.001). W takim przypadku, gdy para walutowa wzrośnie z 1.20000 do 1.20001 (lub 1.200 do 1.201), mówimy o wzroście o 1 pips frakcyjny.

Pipsy frakcyjne mogą być spotykane w niektórych parach walutowych, szczególnie w tych, które mają bardzo niską zmienność cen i byłyby trudne do monitorowania w standardowych pipsach. Wykorzystanie pipsów frakcyjnych pozwala na bardziej precyzyjne określenie zmian cen i może być bardziej odpowiednie dla niektórych strategii handlowych.

EUR/USD = 1,11866 

USD/JPY = 106,511  

Warto jednak zaznaczyć, że większość platform handlowych i źródeł danych nadal prezentuje standardowe pipsy z czterema miejscami po przecinku.

Jak obliczyć wartość pipsa na transakcji?

Obliczanie wartości pipsa jest kluczowym aspektem handlu na rynku Forex, ponieważ pozwala na określenie potencjalnych wyników transakcji wynikających z różnicy w cenie instrumentu finansowego. Wartość pipsa jest różna dla różnych par, a także zależy od rozmiaru pozycji handlowej.

Zaczynasz swoją drogę inwestycyjną?  Kliknij Tutaj i zapisz się na bezpłatny webinar, aby nauczyć się solidnych podstaw inwestowania od doświadczonych profesjonalistów.


Jak obliczyć wartość pipsa – krok po kroku

Jak obliczyć wartość pipsa? Określenie punktu dziesiętnego pipsa: Większość par walutowych ma wartość jednego pipsa określoną na cztery miejsca po przecinku. Na przykład, dla większości par, jak EUR/USD, GBP/USD, itp., WP wynosi 0,0001. Natomiast w przypadku pary USD/JPY, WP wynosi 0,01, ponieważ para ta ma tylko dwie liczby po przecinku.

Określenie rozmiaru pozycji: Rozmiar pozycji to ilość waluty bazowej (pierwszej w parze) w danym handlu. Jest to liczba jednostek, której trader kupuje lub sprzedaje. Rozmiar pozycji może być mierzony w lotach, gdzie standardowy 1 lot to 100 000 jednostek waluty bazowej (równowartość 100 000 USD). Istnieją także mini loty (10 000 jednostek), mikro loty (1 000 jednostek) oraz niektórzy brokerzy oferują możliwość handlu nawet pojedynczymi jednostkami.

Aby wyliczyć wartość jednego pipsa w walucie kwotowanej (drugiej w parze), możemy użyć poniższego wzoru:

WP = (Wartość jednego pipsa w punktach dziesiętnych) x (Rozmiar pozycji)

Na przykład, jeśli handlujemy standardowym lotem (100 000 jednostek) pary EUR/USD, a wartość pipsa wynosi 0,0001, obliczenie będzie wyglądać następująco:

WP = 0,0001 x 100 000 = 10 USD

Oznacza to, że każdy pips zmiany ceny w tej transakcji będzie skutkował zyskiem lub stratą w wysokości 10 dolarów w zależności od kierunku ruchu ceny.

WP na różne rozmiary pozycji: Jeśli handlujemy innym rozmiarem pozycji niż standardowy lot, wyliczenia będą inne. Na przykład, jeśli handlujemy 1 mini lotem (10 000 jednostek) pary EUR/USD, wartość pipsa będzie wynosić:

WP = 0,0001 x 10 000 = 1 USD

WP dla innych rozmiarów pozycji, takich jak mikro loty czy pojedyncze jednostki, będzie proporcjonalnie mniejsza. Dla większości instrumentów, gdzie dolar amerykański jest walutą kwotowaną (np. EUR/USD, GBP/USD), WP będzie wyrażona w dolarach.

1 pips dla par walutowych krzyżowych, przewidywania zysków i strat

Do tej pory omawialiśmy instrumenty, w których dolar amerykański jest jedną ze zmiennych (np. EUR/USD, GBP/USD). W przypadku par krzyżowych dolar amerykański nie jest zaangażowany i wartość jednego pipsa musi być przeliczona na odpowiednią walutę kwotowaną.

Przykład 1: Jeśli handlujemy parą krzyżową EUR/GBP, gdzie dolar amerykański nie jest zaangażowany, a wartość pipsa dla tej pary wynosi 0,0001, a nasz rozmiar pozycji wynosi 1 standardowy lot (100 000 jednostek), obliczenie wartości pipsa będzie wyglądać następująco:

WP = 0,0001 (WP dla pary EUR/GBP) x 100 000 (rozmiar pozycji) x Cena notowania

Dla przykładu, jeśli cena notowania pary EUR/GBP wynosi 0,8900, obliczenie będzie takie:

WP = 0,0001 x 100 000 x 0,8900 = 8,90 GBP

Przykład 2: Jeśli natomiast handlujemy parą krzyżową GBP/JPY, gdzie wartość jednego pipsa wynosi 0,01, a nasz rozmiar pozycji wynosi 1 mini lot (10 000 jednostek), obliczenie WP będzie wyglądać następująco:

WP= 0,01 (WP dla pary GBP/JPY) x 10 000 (rozmiar pozycji) x Cena notowania

Dla przykładu, jeśli cena notowania pary GBP/JPY wynosi 150,50, obliczenie będzie takie:

WP = 0,01 x 10 000 x 150,50 = 1 505 JPY

Obliczanie WP w przypadku CFD na indeksy lub surowce: Na rynku Forex można także handlować kontraktami CFD (Contract for Difference) opartymi na indeksach giełdowych, surowcach lub innych instrumentach finansowych. Obliczanie WP dla takich CFD różni się od tego, co opisaliśmy dla wcześniejszych par.

WP dla CFD na indeks lub surowiec będzie zależała od specyfikacji danego instrumentu i jego punktów handlu. Zazwyczaj WP w takich przypadkach jest wyrażona w jednostkach indeksu lub w jednostkach danego surowca.

Przykład: Handlujemy CFD na indeks giełdowy S&P 500, a wartość jednego pipsa dla tego kontraktu wynosi 0,1 punktu. Jeśli nasz rozmiar pozycji to 10 kontraktów, obliczenie wartości pipsa będzie wyglądać tak:

WP = 0,1 (WP dla CFD na S&P 500) x 10 (rozmiar pozycji) = 1 punkt

Jeśli wartość punktu dla tego CFD wynosi 10 dolarów, to wartość jednego pipsa będzie równa 10 dolarom.

Podsumowanie informacji 

Obliczanie WP jest ważnym aspektem handlu na rynku Forex i CFD i innych instrumentach finansowych. Dzięki temu możemy precyzyjnie określać potencjalne ryzyko i zyski, a także planować strategie handlowe. Różne pary walutowe, pary krzyżowe oraz CFD na indeksy lub surowce mają różne wartości pipsów, dlatego warto zawsze sprawdzić konkretną specyfikację i dostępne informacje u brokera lub na platformie handlowej. Pipsy są podstawową jednostką używaną w analizach technicznych i strategiach handlowych na rynku Forex, a ich zrozumienie jest kluczowe dla skutecznego działania na tym rynku.
Zobacz również, czym są papiery wartościowe i jak nabyć je na giełdzie.

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na bezpłatne spotkanie, na którym dowiesz się jak handlować na rynkach finansowych i stworzyć dodatkowe źródło dochodu.

Kalkulator wartości pips

Scroll to Top