Elite Expert Club

CZY ANALIZA TECHNICZNA W OGÓLE DZIAŁA?

Analiza techniczna Forex – To Twój Klucz do Zrozumienia Rynków

To jedno z najbardziej fascynujących narzędzi w arsenale inwestora. Choć często bywa kontrowersyjna, jest to dziedzina, która zyskuje na popularności i uznaniu wśród specjalistów z różnych sektorów rynku finansowego. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która skupia się na wartościach, wskaźnikach i perspektywach danej spółki czy sektora, koncentruje się na badaniu cen, wolumenów i innych rynkowych wskaźników w celu przewidzenia przyszłych ruchów cenowych.

Czy analiza techniczna (AT) to magia, intuicja czy nauka? W tym wpisie przyjrzymy się jej zasadom i technikom, które stanowią jej podstawy, by zrozumieć, jak możemy skorzystać z tego narzędzia w naszych inwestycyjnych dążeniach.

Chcesz wejść w świat inwestycji i tradingu bez ryzyka kapitału? Sprawdź, jak to zrobić! Kliknij Tutaj i zapisz się na bezpłatny webinar. Odkryj nowe perspektywy inwestowania!

Analiza techniczna podstawy i definicja

Jest to metoda oceny instrumentów finansowych poprzez analizę danych rynkowych, głównie cen i wolumenów. Odróżnia się od fundamentalnej, która koncentruje się na badaniu wartości ekonomicznych. W tej metodzie zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie, a więc historia cenowa ma tendencję do powtarzania się. Dlatego traderzy korzystają z wykresów, trendów, wskaźników i wzorców w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen. Narzędzia takie jak linie trendu, wskaźniki średniej kroczącej czy oscylatory są nieodłącznym elementem tej analizy. Chociaż bywa przedmiotem krytyki, wielu inwestorów uważa ją za niezastąpione narzędzie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Analiza techniczna walut – zalety i wady

Analiza techniczna Forex, stosowana w ramach handlu na parach walutowych, ale nie tylko, koncentruje się na badaniu ruchów cen walut w celu przewidzenia ich przyszłych kierunków, trendu (hossa lub bessy), odwrócenia trendu, kursów. Taka analiza bierze pod uwagę wzorce na wykresach, wolumen transakcji oraz różnorodne wskaźniki techniczne, takie jak MACD, RSI czy średnie kroczące.

Zalety:

 1. Uniwersalność: Te same wzorce i wskaźniki mogą być stosowane do różnych par walutowych.
 2. Szybkość Decyzji: Dzięki narzędziom technicznym traderzy mogą szybko zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia.
 3. Dostępność Narzędzi: Wielu brokerów oferuje zaawansowane platformy do analizy technicznej zintegrowane z narzędziami do handlu.
 4. Efektywność w Krótkim Terminie: Jest często uważana za bardziej efektywną w krótkoterminowym handlu.

Wady:

 1. Samospełniająca się Proroctwo: Wielu traderów korzysta z tych samych wskaźników i strategii, co może prowadzić do sytuacji, gdy ruchy cen stają się przewidywalne.
 2. Ograniczenia w Dłuższej Perspektywie: W długoterminowym handlu może nie być zbyt dokładna.
 3. Czynnik Ludzki: Trader musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo interpretować sygnały i analizować zmienność na rynku walut.
 4. Nieprzewidywalne Wydarzenia: Nagłe, nieprzewidziane wydarzenia makroekonomiczne lub geopolityczne mogą szybko zmienić kierunek ruchu walut, czyniąc tego typu analizę nieaktualną.

Wykres świecowy (formacje świecowe) – wskaźniki i działanie

Wykres świecowy, pochodzący z Japonii, to jeden z najpopularniejszych typów wykresów używanych w analizie technicznej. Każda „świeca” na wykresie reprezentuje określony okres czasu (np. godzinę, dzień, tydzień) i zawiera informacje o cenie otwarcia, zamknięcia, najwyższym i najniższym poziomie w danym okresie.

Struktura Świecy:

 • Ciało Świecy: Pionowy prostokąt między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, ciało jest zazwyczaj koloru białego lub zielonego (wzrostowa świeca). Jeśli jest niższa – ciało jest czarne lub czerwone (spadkowa świeca).
 • Cienie: Cienkie linie powyżej i poniżej ciała świecy, które reprezentują najwyższe i najniższe ceny w danym okresie.

Formacje świecowe to wzory utworzone przez jedną lub kilka świec, które mogą sygnalizować kontynuację lub zmianę trendu. Przykłady formacji:

 • Doji: Świeca z bardzo małym ciałem i długimi cieniami, sygnalizująca niezdecydowanie na rynku.
 • Zawleczka: Formacja z jedną długą świecą i jedną krótszą przeciwnego koloru, sygnalizująca możliwą zmianę kierunku trendu.
 • Zasłona ciemnej chmury: Dwie świecy, z których pierwsza jest wzrostowa, a druga spadkowa, która zamyka się poniżej połowy ciała pierwszej świecy.
 • Zachmurzenie Perłowe: Odwrotność zasłony ciemnej chmury.

Wskaźniki techniczne to matematyczne formuły oparte na cenach, wolumenach lub otwartym zainteresowaniu, które pomagają traderom w analizie rynku. Popularne wskaźniki na wykresach świecowych:

 • Średnia Krocząca (Moving Average, MA): Pokazuje średnią cenę instrumentu przez określony czas. Pomaga zidentyfikować kierunek trendu.
 • Wskaźnik Siły Względnej (Relative Strength Index, RSI): Oscylator mierzący siłę cenową i sygnalizujący sytuacje wykupienia lub wyprzedaży.
 • Wskaźnik Konwergencji/Rozbieżności Średniej Kroczącej (MACD): Służy do identyfikacji sygnałów kupna lub sprzedaży.

Założenia analizy technicznej na rynku Forex

Analiza techniczna na rynku Forex opiera się na pewnych założeniach, które są podstawą tego podejścia. Oto jej główne założenia, lub złote zasady, które warto pamiętać przed rozpoczęciem handlu na rynku walutowym, czy też kontraktach cfd:

 1. Cena zawiera wszystkie informacje: Wszystkie informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, są już zawarte w cenie. Dlatego analiza koncentruje się wyłącznie na cenach, zakładając, że te ceny odzwierciedlają wszelkie dostępne informacje.
 2. Ceny poruszają się według trendów: Przyjmuje się, że ceny poruszają się w trendach – mogą to być trendy wzrostowe, spadkowe lub boczne. Rozpoznawanie i potwierdzanie tych trendów jest kluczowym elementem
 3. Historia się powtarza: Założenie to opiera się na idei, że zachowania inwestorów są spójne na przestrzeni czasu. Dlatego pewne wzory cenowe i formacje (np. głowa i ramiona, podwójne dno) będą się powtarzać.
 4. Wskaźniki są użyteczne: Zakłada się, że różne wskaźniki i narzędzia, takie jak linie trendu, wskaźniki oscylacyjne czy średnie kroczące, mogą pomóc w prognozowaniu przyszłych ruchów cen.
 5. Rynek działa cyklicznie: Rynki, w tym rynek Forex i CFD, przechodzą przez określone fazy wzrostu, spadku i konsolidacji. Rozpoznawanie tych cykli może pomóc traderom w prognozowaniu przyszłych ruchów cen.
 6. Psychologia rynku ma znaczenie: Emocje inwestorów, takie jak strach i chciwość, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu rynków. Analiza bierze pod uwagę te emocje i stara się je wykorzystać w swoich prognozach.

Warto zaznaczyć, że chociaż wielu traderów polega na AT jako głównym narzędziu w swojej pracy, nie jest ona wolna od krytyki i ma swoje ograniczenia. Dlatego wielu ekspertów sugeruje łączenie jej z fundamentalną w celu uzyskania pełniejszego obrazu rynku.

Jak badać trend na danej walucie

Badanie trendu na konkretnej walucie to kluczowy element analizy technicznej na rynku. Oto kroki, które można podjąć, aby zbadać i zidentyfikować trend:

 1. Wybór interwału czasowego: Zanim zaczniesz analizować trend, zdecyduj, na jakim interwale czasowym chcesz pracować. Trendy mogą różnić się w zależności od wybranego okresu (np. dzienny, tygodniowy, miesięczny). Warto założyć sobie dziennik tradera.
 2. Ustalanie linii trendu: Narysuj linię trendu łącząc kolejne szczyty (dla trendu spadkowego) lub dołki (dla trendu wzrostowego). Linia trendu pomaga zidentyfikować kierunek ruchu ceny.
 3. Użycie średnich kroczących: Średnie kroczące to popularne narzędzia do identyfikacji trendu. Krótkoterminowe średnie kroczące (np. 50-dniowa) i długoterminowe średnie kroczące (np. 200-dniowa) mogą pomóc w rozpoznaniu kierunku trendu. Jeśli krótkoterminowa średnia przecina długoterminową średnią w górę, może to sygnalizować początek hossy. Odwrotna sytuacja może wskazywać na bessę.
 4. Wskaźniki trendu: Istnieje wiele wskaźników technicznych zaprojektowanych specjalnie do identyfikacji i potwierdzania trendów, np. MACD (Moving Average Convergence Divergence) czy ADX (Average Directional Index).
 5. Analiza wolumenu: Wolumen transakcji może być pomocny w potwierdzaniu siły trendu. Wzrost wolumenu w kierunku trendu może wskazywać na jego moc, podczas gdy spadek wolumenu może sygnalizować osłabienie trendu.
 6. Zidentyfikuj wsparcia i opory: Wsparcia to poziomy, poniżej których cena ma trudności ze spadkiem, natomiast opory to poziomy, powyżej których cena ma trudności ze wzrostem. Poziomy te pomagają w identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych w trendzie.
 7. Obserwuj formacje świecowe: Wzory utworzone przez świecowe wykresy, takie jak zawleczka, doji czy formacje typu „głowa i ramiona”, mogą sygnalizować zmiany w trendzie.
 8. Bądź świadomy wydarzeń światowych: Chociaż koncentrujemy się głównie na analizie technicznej, nie można ignorować ważnych wydarzeń fundamentalnych, takich jak decyzje banków centralnych czy ważne dane ekonomiczne, które mogą wpłynąć na kierunek trendu.
 9. Regularnie aktualizuj analizę: Trendy mogą się zmieniać w odpowiedzi na nowe informacje. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać i aktualizować swoją analizę.

Pamiętaj, że żadne narzędzie ani metoda nie gwarantują 100% skuteczności. Kluczem jest połączenie różnych metod i narzędzi oraz ciągłe kształcenie i doskonalenie umiejętności analizy rynku.

Kilka słów o analizie fundamentalnej

Analiza fundamentalna to jedno z dwóch głównych podejść do analizy rynków finansowych (drugim jest analiza techniczna). Gdzie analiza techniczna koncentruje się na studiowaniu wykresów cenowych i formacji, analiza fundamentalna skupia się na badaniu podstaw ekonomicznych, finansowych i innych kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na wartość aktywów.

 1. Czynniki Makroekonomiczne: Analiza fundamentalna bierze pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, inflacja, wzrost PKB, dane dotyczące zatrudnienia czy bilanse handlowe, aby ocenić ogólną kondycję gospodarki.
 2. Bilans i Wynik Finansowy: W przypadku analizy spółek, analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne, aby ocenić zdrowie finansowe i wartość danego przedsiębiorstwa.
 3. Wydarzenia Geopolityczne i Wiadomości: Wydarzenia na świecie, decyzje polityczne, konflikty czy katastrofy naturalne mogą wpłynąć na wartość aktywów, dlatego analiza fundamentalna uwzględnia także te czynniki.
 4. Oceny i Prognozy: Analitycy fundamentalni często dokonują prognoz dotyczących przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstw czy kondycji gospodarek, bazując na dostępnych danych i informacjach.
 5. Wycena: Kluczowym celem analizy fundamentalnej jest ustalenie „rzeczywistej” lub „wewnętrznej” wartości aktywa. Jeśli wewnętrzna wartość jest wyższa niż obecna cena rynkowa, aktywo może być uważane za niedowartościowane, oferując potencjalną okazję inwestycyjną.

Przykładowe formacje cenowe

Formacje cenowe to wzory na wykresach cenowych, które traderzy używają do przewidywania przyszłych ruchów cen. Oto kilka przykładowych formacji cenowych:

 1. Głowa i ramiona: Jest to jedna z najbardziej znanych formacji sygnalizujących odwrócenie trendu. Składa się z trzech szczytów, z których środkowy (głowa) jest najwyższy, a dwa pozostałe (ramiona) są niższe. Jeśli formacja pojawia się po trendzie wzrostowym, nazywana jest „głową i ramionami” i sygnalizuje potencjalny trend spadkowy. Jeśli pojawia się po trendzie spadkowym, nazywana jest „odwróconą głową i ramionami” i wskazuje potencjalny trend wzrostowy.
 2. Podwójne dno i podwójny szczyt: „Podwójne dno” to formacja w kształcie litery „W”, która pojawia się po trendzie spadkowym i sygnalizuje potencjalny trend wzrostowy. „Podwójny szczyt” to formacja w kształcie litery „M”, która pojawia się po trendzie zwyżkowym i wskazuje na potencjalny trend niedźwiedzi.
 3. Flagi i proporczyki: To krótkotrwałe formacje kontynuacji trendu. „Flaga” przypomina kształtem prostokąt nachylony w kierunku przeciwnym do poprzedniego trendu, natomiast „proporczyk” ma kształt małego symetrycznego trójkąta, który wskazuje na konsolidację przed kontynuacją pierwotnego trendu.
 4. Trójkąty: Mogą być symetryczne, rosnące lub malejące. Trójkąty sygnalizują konsolidację przed wybuchem ceny w jednym kierunku. Kierunek ten zależy od formy trójkąta i poprzedniego trendu.
 5. Kanały: To dwie równoległe linie trendu. Jeśli cena porusza się w górę, mamy kanał wzrostowy, a jeśli w dół – kanał spadkowy. Cena porusza się wewnątrz tych linii, zanim w końcu wyjdzie poza kanał, co może sygnalizować zmianę trendu.
 6. Formacje świecowe: Są to wzory utworzone przez jedno lub więcej świec na wykresie. Przykłady to: zawleczka, młot, gwiazda poranna czy gwiazda wieczorna.

Rozpoznawanie i interpretacja tych formacji wymaga praktyki i doświadczenia. Chociaż mogą one dostarczyć cennych wskazówek dotyczących przyszłych ruchów cen, żadna formacja nie jest gwarancją pewnego zysku.

Podsumowanie

Rynki finansowe to złożone platformy, na których uczestnicy mogą kupować i sprzedawać różnego rodzaju aktywa, takie jak akcje, obligacje, waluty czy towary. Służą one jako miejsce wymiany kapitału między inwestorami a podmiotami poszukującymi finansowania. Inwestorzy mogą korzystać dźwigni, to narzędzie dostępne w wielu instrumentach finansowych, które pozwala inwestorom na handel pozycjami o wartości znacznie wyższej niż dysponowany kapitał. Dzięki dźwigni można potencjalnie zwiększyć zyski, ale niesie to również ze sobą większe ryzyko straty. Narzędzie Fibonacciego to zestaw technik analizy opartych na ciągu liczb Fibonacciego. Najczęściej stosowanymi narzędziami w tej kategorii są poziomy retracementu i ekspansji Fibonacciego, które pomagają traderom identyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu na wykresach cenowych.

Kombinowanie wiedzy na temat rynków finansowych z umiejętnym korzystaniem z narzędzi, może dać inwestorom przewagę w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych. Niemniej jednak ważne jest pamiętanie o ryzykach związanych z handlem i nieustannym kształceniu się w zakresie strategii inwestycyjnych.

Zastanawiasz się jak skutecznie inwestować? Kliknij tutaj i skorzystać z 16-letniego doświadczenia Tradera, który odnosi regularne sukcesy na giełdzie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top