Elite Expert Club

Co to jest blockchain i jak działa?

Technologia Blockchain

Blockchain możemy krótko opisać, jako zdecentralizowany system lub łańcuch bloków do przechowywania i przesyłania informacji na temat transakcji zawartych w Internecie.  W rzeczywistości jest ona jednak o wiele bardziej skomplikowana, a jej potencjał dopiero zaczynamy odkrywać. Przeczytaj artykuł i zobacz, czym jest blockchain. Chcesz stać się mistrzem inwestowania? Zapisz się na nasz webinar i zyskaj dostęp do ekskluzywnych strategii inwestycyjnych. Zarezerwuj miejsce już dziś!

Czym jest blockchain?

Na wstępie musimy odpowiedzieć sobie czym jest technologia blockchain? Najkrótsza odpowiedź na to pytanie to określenie tej technologii jako cyfrowej księgi rachunkowej transakcji, za pomocą której możliwe jest zapisywanie i przechowywanie wszystkich związanych z nią informacji. Choć obecnie utożsamiana jest głównie z kryptowalutami (zobacz, czym są kryptowaluty), to sama transakcja może dotyczyć wszystkiego – od walut tradycyjnych, przez sprzedaż lub kupno wytworzonej energii, po przeniesienie własności udziałów i akcji. Technologia blockchain jest podstawą do najbardziej zaawansowanych systemów na świecie. Jej najważniejszą i charakterystyczną cechą jest decentralizacja. Oznacza to, że aby sygnał mógł funkcjonować, zbędny jest jakikolwiek centralny element w formie, chociażby głównego komputera. Wszystkie dane zapisywane są przez poszczególnych uczestników między sobą, bez udziału pośrednika. Nie ma centralnego systemu, są jedynie następujące po sobie bloki danych. W każdym z nich może znajdować się jednak tylko określona ich ilość, a gdy taki blok zostanie zapełniony – tworzony jest kolejny. W ten sposób właśnie powstaje łańcuch, od którego wzięła się polska nazwa tej technologii-łańcuch bloków.

Jak działa blockchain?

Technologia blockchain może działać jak wielka księga rachunkowa, tyle że bez jednego, centralnego punktu, w których przechowywane są dane. Dzięki temu poszczególne bloki mogą być rozproszone po całej sieci i archiwizowane w identycznych kopiach przez wszystkich uczestników systemu. W ten sposób każdy, pojedynczy komputer sieci może być aktywnym uczestnikiem, przesyłając i uwierzytelniając transakcje, bez konieczności podpinania się do pojedynczego elementu weryfikującego. Przejrzystość tych transakcji jest jednak jeszcze większa, ponieważ historia wszystkich, kiedykolwiek zawartych dostępna jest dla każdego publicznie. Aby przeglądać, co bardziej szczegółowe dane trzeba posiadać odpowiednie przywileje, które nadawane są tylko stroną konkretnej transakcji. Zabezpieczane są one poprzez bardzo skomplikowane działania kryptograficzne, co chroni je przed dostępem niepowołanych do tego osób trzecich. Teraz możemy przejść do odpowiedzi na pytanie – jak wygląda zawód brokera i czym się zajmuje? Broker giełdowy zajmuje się realizacją transakcji kupna i sprzedaży akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych na rzecz swoich klientów. Głównym zadaniem brokera jest analiza rynku, śledzenie aktualnych trendów i sytuacji ekonomicznej, aby dostarczać klientom niezbędnych informacji i rekomendacji. Dodatkowo, pomaga w analizowaniu i wyborze odpowiednich instrumentów finansowych, a także udziela porad w zakresie strategii inwestycyjnych. W swojej pracy skupia się na maksymalizacji zysków klientów, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyko.

Zalety technologii blockchain

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia każdej z transakcji blockchain używana jest niezwykle skomplikowana i zaawansowana pochodna matematyki i informatyki, jaką jest kryptografia. Aby „złamać” te zabezpieczenia, potrzebna jest tak olbrzymia moc obliczeniowa, że szacuje się ją na wielkość około połowy całego Internetu. Na chwilę obecną jest więc to kompletnie niewykonalne, problem powróci dopiero po wprowadzeniu komputerów kwantowych o znacznie większej mocy obliczeniowej.

Transakcja raz zapisana w księgach blockchain nie może zostać zmieniona

Daje jej to olbrzymią odporność na próby oszustw. Jakiekolwiek próby modyfikacji czy fałszowania danych są z miejsca wychwytywane. Gdyby jeden z użytkowników sieci postanowił wprowadzić zmianę w historycznej już transakcji, nie może tego zrobić bez modyfikacji wszystkich bloków łańcucha następujących po niej. Podczas weryfikacji system automatycznie odkryje, że jedna z kopii zapisu nie pokrywa się z resztą i po prostu jej nie uwzględni. Dane takie jak kolejność transakcji czy ich wysokość są więc zupełnie bezpieczne i niepodatne na manipulacje zewnętrzne.

Decentralizacja

Blockchain to zdecentralizowana siec cyfrowa. Oznacza to, że system nie jest kontrolowany przez jedną centralną instytucję, taką jak bank czy rząd, lecz jest rozproszony między wszystkimi użytkownikami sieci. Dzięki temu blockchain jest odporny na ataki i awarie, ponieważ informacje są zapisywane jednocześnie w wielu miejscach na świecie. Decentralizacja umożliwia również uczestnikom dokonywanie transakcji bez pośredników, co znacznie przyspiesza proces i redukuje koszty. Ponadto, takie podejście zwiększa bezpieczeństwo danych, ponieważ nie istnieje pojedynczy punkt awarii.

Przejrzystość informacji o transakcjach

Każda transakcja dokonana w systemie jest rejestrowana w sposób trwały i niezmienny, a jej historia jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci blockchain. To sprawia, że manipulacja danymi jest niemal niemożliwa. Otwarty dostęp do historii transakcji pozwala na łatwe śledzenie pochodzenia środków, co jest istotne w kontekście przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zastosowanie blockchain

Technologia blockchain służy obecnie do obsługi różnorodnych transakcji i przechowywania wszystkich związanych z nimi informacji. Swoją popularność zdobyła jednak dzięki kryptowalutom, takim jak Bitcoin, i to z nimi najczęściej jest kojarzona. Pomimo tego, oczywistego dość, skojarzenia z branżą finansową blockchain znajduje zastosowanie także w innych obszarach rynku. Choćby w branży energetycznej, gdzie używany jest do rozliczania zakupu lub sprzedaży energii elektrycznej. Ze względu na bezpieczeństwo, jakie zapewnia technologia blockchain, może zostać wykorzystana również do tworzenia podpisów elektronicznych dla administracji czy ksiąg rachunkowych w bankowości, a wszystko to bez uczestnictwa niezbędnych niegdyś instytucji zaufania publicznego. Jest to możliwe, ponieważ transakcje odbywają się wyłącznie pomiędzy uczestnikami, bez konieczności angażowania łącznika. Blockchain i jego rosnąca popularność wpłynęła na powstanie wielu firm, które próbują znaleźć dla niej nowe zastosowanie. Jednymi z pomysłów są usługi pożyczek i przekazów pieniężnych w systemie określanym jako peer-to-peer, czyli bez pośrednika. Ciekawymi pomysłami są również zdecentralizowane rynki, w których transakcje zawierane byłyby bezpośrednio między ich uczestnikami, czy tzw. rozproszone systemy głosowania, które uniemożliwiałyby oszustwa i same, automatycznie, zliczały wszystkie głosy.

Czy blockchain i Bitcoin to, to samo?

Nie. Blockchain to, jak już tłumaczyliśmy  powyżej, technologiaBitcoin zaś to jedna z kryptowalut, którą operuje się za pomocą tej technologiiBlockchain służy więc do rejestrowania i weryfikacji wszystkich transakcji z użyciem Bitcoinów. Mylone jest ze względu na sposób wykorzystania blockchain do tzw. kopania Bitcoinów, co najłatwiej przedstawić w ten sposób: gdy jeden z uczestników transakcji postanowi kupić coś za Bitcoiny, komputery innych użytkowników sieci startują w wyścigu, by zweryfikować tę transakcję. Pierwszy, któremu się to uda, zostanie nagrodzony, otrzymując ułamek samego Bitcoina. To oczywiście olbrzymie uproszczenie, ale daje dobry obraz całej sytuacji. Z czasem trudność „wydobycia” kryptowalut wzrasta – im więcej komputerów bierz udział, tym trudniejszy wyścig. W wypadku Bitcoina dodatkowo ogranicza nas fakt, że jego twórca przyjął określoną liczbę, której łączna suma waluty nie może przekroczyć. Kto stworzył blockchain? Wstępną koncepcję stojącą u podstaw tego, co dzisiaj znamy jako technologia blockchain, przedstawiona została w 1991 roku przez W. Scotta Stornette i Stuarta Habera. Ich koncepcja opisywała rozwiązanie mające uniemożliwić fałszerstwo cyfrowo podpisywanych dokumentów dzięki zastosowaniu niemodyfikowalnych stempli czasowych. Zastosowali oni również system blokowy do przechowywania danych związanych z działaniami w sieci, jednak ich pomysł nie został wykorzystany komercyjnie, a patent wygasł w 2004 roku.

Czym jest mechanizm konsensusu?

Mechanizm konsensusu to zestaw reguł i procedur, które pozwalają uczestnikom sieci blockchain dojść do zgody w sprawie zawartości zapisanej w rejestrze transakcji. W systemach zdecentralizowanych, gdzie nie ma centralnego organu nadzorczego, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który zapewni, że wszystkie kopie rejestru są zgodne między sobą. Mechanizm konsensusu gwarantuje, że tylko prawidłowe i zatwierdzone transakcje są dodawane do łańcucha bloków, co zapobiega podwójnym wydatkom i utrzymuje integralność i bezpieczeństwo systemu.

Cztery lata później opublikowany został tzw. white paper.

Dokument techniczny opisujący ogólne założenia sieci nazwanej Bitcoin. Ta zdecentralizowana inicjatywa peer-to-peer oficjalnie ruszyła już rok później, w 2009 roku, i do tej pory nie mamy pewności, kto jest jej twórcą. Pod projektem podpisał się, niejaki Satoshi Nakamoto nie wiemy jednak, czy to jego prawdziwe nazwisko ani, czy kryje się pod nim jedna, czy wiele osób. W spekulacjach opartych na różnych teoriach stworzenie blockchain przypisuje się więc wielu różnym osobom, głównie znanym specjalistom kryptografom, takim jak Hal Finney, Nick Szabo, Dorian Nakamoto czy Craig Wright.

Podsumowanie

Broker giełdowy, znany również jako makler, jest kluczowym zawodowcem na rynku finansowym, pełniącym rolę pośrednika między inwestorami a giełdą papierów wartościowych. Jego głównym zadaniem jest realizacja transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu klientów. To właśnie broker informuje inwestorów o aktualnych trendach i sytuacji na rynku, doradza w kwestiach inwestycyjnych, a także zajmuje się obsługą rachunków i prowizji związanych z przeprowadzanymi operacjami. Ponadto, broker giełdowy jest odpowiedzialny za analizę instrumentów finansowych, pomagając swoim klientom w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z inwestowaniem. Różni się od brokera ubezpieczeniowego, gdyż skupia się wyłącznie na rynku giełdowym. Aby zostać brokerem, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, a także uzyskanie licencji od komisji nadzoru finansowego. Zarówno terminy „broker” jak i „makler” są używane zamiennie, choć w niektórych kontekstach mogą oznaczać różne role w sektorze finansowym. Odkryj nowe perspektywy inwestowania! Zarezerwuj miejsce na naszym webinarze i zacznij tworzyć solidne fundamenty swoich inwestycji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top