Elite Expert Club

Forex, podstawy, które musisz znać

Podstawy handlu forex

Forex (Foreign Exchange Market), czyli międzynarodowy rynek walutowy, jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Pozwala na wymianę jednej waluty na inną w celu zarabiania na różnicy kursowej. Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie Forex i chcesz poznać ogólne zasady handlu na tym rynku, ten artykuł jest dla Ciebie.

Zanim wchodzisz na giełdę i poznajesz strategię, która przynosi zyski. Są informacje, których potrzebujesz, by faktycznie na rynku Forex się odnaleźć. Dziś przejdziemy przez kilka najważniejszych terminów na giełdzie.

Kiedy można handlować na rynku Forex?

 Rynek Forex jest czynny przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki globalnej naturze rynku, gdzie sesje handlowe nakładają się na siebie. Poniżej przedstawiam główne sesje handlowe: 

a) Sesja azjatycka: rozpoczyna się w Tokio o godzinie 00:00 GMT i trwa do 09:00 GMT. Jest to najmniej aktywna sesja, ale warto zauważyć, że ważne wydarzenia z Japonii i innych krajów Azji mogą wpływać na rynek.

b) Sesja europejska: rozpoczyna się o godzinie 07:00 GMT i trwa do 16:00 GMT. Najważniejsze rynki w tej sesji to Londyn, Frankfurt i Paryż. Jest to najbardziej płynna sesja handlowa.

c) Sesja amerykańska: rozpoczyna się o godzinie 13:00 GMT i trwa do 22:00 GMT. Najważniejsze rynki w tej sesji to Nowy Jork i Chicago. Jest to również sesja o dużej płynności.

Warto zauważyć, że największą aktywność na rynku Forex obserwuje się w momencie nakładania się sesji europejskiej i amerykańskiej.

Na czym można handlować na rynku Forex? 

Głównym instrumentem handlowym na rynku Forex są pary walutowe. Para walutowa to zestawienie dwóch walut, np. EUR/USD, GBP/JPY, czy USD/JPY. Pierwsza waluta w parze to „waluta bazowa”, a druga to „waluta kwotowana”. Wartość pary walutowej jest wyrażona w stosunku jednej waluty do drugiej.

Na rynku Forex można również handlować kontraktami CFD (Contract for Difference), które pozwalają na spekulację na wzrost lub spadek wartości danej waluty bez posiadania fizycznej jej ilości. Handel CFD umożliwia inwestorom wykorzystywanie dźwigni finansowej, co zwiększa potencjalne zyski, ale wiąże się również z większym ryzykiem.

Terminy, które musisz znać

Kilka podstawowych terminów, które każdy trader powinien poznać:

Para walutowa – jest to zestawienie dwóch walut, które są ze sobą powiązane. Na przykład para EUR/USD oznacza kurs euro do dolara amerykańskiego.
Kurs walutowy – wyraża wartość jednej waluty w stosunku do drugiej waluty. Na przykład jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,2000, to oznacza, że jedno euro jest warte 1,2000 dolarów amerykańskich.
Spread – jest to różnica między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Spread jest jednym z kosztów transakcji na rynku Forex i zazwyczaj wyraża się w pipsach.
Pips – jest to najmniejsza zmiana kursu walutowego. Zazwyczaj pip wyraża się w 1/10000 jednostki waluty, np. 0,0001 dla pary EUR/USD.
Dźwignia finansowa – pozwala na handel większą ilością pieniędzy niż posiada trader. Dźwignia finansowa zwiększa potencjalne zyski, ale również potencjalne straty.
Stop Loss – to narzędzie, które pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie określony poziom straty. Stop Loss pomaga traderom zminimalizować ryzyko straty.
Take Profit – to narzędzie, które pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie określony poziom zysku. Take Profit pozwala traderom zabezpieczyć zyski.
Analiza techniczna – to metoda analizy rynku, która opiera się na badaniu wykresów i wskaźników technicznych, aby przewidzieć kierunek ruchu cen.
Analiza fundamentalna – to metoda analizy rynku, która opiera się na badaniu czynników makroekonomicznych, takich jak polityka monetarna, dane gospodarcze, polityczne wydarzenia i inne czynniki, które wpływają na wartość walut.
Lot – to jednostka transakcyjna na rynku Forex. Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.

Dlaczego warto handlować na rynku Forex? 

Handel na rynku Forex ma wiele zalet, dlatego przyciąga inwestorów z całego świata. Oto kilka powodów, dlaczego warto handlować na rynku Forex:

a) Wysoka płynność: Ze względu na ogromny wolumen obrotów, Forex jest niezwykle płynnym rynkiem. Oznacza to, że zazwyczaj zawsze znajdziesz stronę do zawarcia transakcji, a zlecenia są realizowane szybko i efektywnie. Płynność umożliwia również łatwiejsze zarządzanie pozycjami i minimalizowanie kosztów transakcyjnych.

b) Handel przez 24 godziny na dobę: Forex nie ma ustalonego godziny otwarcia i zamknięcia, co oznacza, że możesz handlować o dowolnej porze dnia i nocy. To ogromna zaleta dla osób, które mają inne zobowiązania lub chcą połączyć handel z inną pracą.

c) Dźwignia finansowa: Handel na rynku Forex umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej, co oznacza, że możesz kontrolować większe pozycje niż twoje dostępne środki. Dźwignia zwiększa potencjalne zyski, ale należy pamiętać, że wiąże się również z większym ryzykiem straty. Ważne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem i rozważne korzystanie z dźwigni.

d) Zróżnicowane możliwości inwestycyjne: Na rynku Forex możesz handlować wieloma różnymi parami walutowymi, co daje szerokie możliwości inwestycyjne. Ponadto, rozwinięte platformy handlowe oferują również handel innymi instrumentami, takimi jak indeksy giełdowe, surowce i akcje.

e) Techniczna analiza i narzędzia handlowe: Forex jest dobrze znany z dużej ilości narzędzi technicznych i wskaźników analizy technicznej, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dostęp do wykresów giełdowych, wskaźników i narzędzi handlowych pozwala na analizę rynku i identyfikację potencjalnych sygnałów handlowych.

Warto jednak pamiętać, że handel na rynku Forex wiąże się również z pewnymi ryzykami. Ważne jest, aby zdobyć wiedzę, rozwijać umiejętności analizy rynku i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Wielu inwestorów decyduje się na edukację finansową i korzystanie z rachunków demonstracyjnych, aby zdobyć praktyczne doświadczenie przed rozpoczęciem handlu na żywo.

Podsumowanie

Forex oferuje wiele możliwości inwestycyjnych, a elastyczność i dostęp do globalnego rynku walutowego czynią go atrakcyjnym dla inwestorów. Zasady handlu na rynku Forex obejmują zrozumienie sesji handlowych, wybór instrumentów handlowych i korzystanie z dostępnych narzędzi i analizy. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie umiejętności handlowych są kluczowe dla sukcesu na tym rynku.

Handel na rynku Forex wymaga również świadomości czynników wpływających na rynki walutowe. Zmienne makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, dane gospodarcze, polityczne wydarzenia światowe i ogólne nastroje rynkowe, mogą wpływać na wartość walut. Monitorowanie tych czynników i reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe są istotne dla skutecznego handlu na rynku Forex.

Dlatego też, przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex, zaleca się zdobycie wiedzy i edukację dotyczącą podstawowych zasad i strategii handlowych. Istnieje wiele dostępnych materiałów edukacyjnych, kursów online i webinarów, które pomogą Ci zrozumieć mechanizmy rynku Forex i rozwijać umiejętności handlowe.

Warto również korzystać z dostępnych technologicznych narzędzi handlowych, takich jak zaawansowane platformy handlowe, wskaźniki techniczne, alarmy cenowe i automatyczne systemy handlu. Te narzędzia mogą pomóc w analizie rynku, identyfikacji sygnałów handlowych i zarządzaniu transakcjami.

Już dziś możesz zapisać się na bezpłatne spotkanie online, gdzie dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz na start.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top