Forex, podstawy, które musisz znać

Zanim wchodzisz na giełdę i poznajesz strategię, która przynosi zyski. Są informacje, których potrzebujesz, by faktycznie na rynku Forex się odnaleźć. Dziś przejdziemy przez kilka najważniejszych terminów na giełdzie.

Rynek Forex to skrót od angielskiego Foreign Exchange Market, czyli rynek wymiany walut. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym codziennie przeprowadza się transakcje o wartości kilku bilionów dolarów.

Forex, czyli czym jest rynek

W odróżnieniu od giełdy, na rynku Forex nie ma jednego centralnego miejsca, gdzie dokonuje się transakcji. Handel odbywa się wirtualnie, a uczestnicy rynku korzystają z platform internetowych, aby kupować i sprzedawać różne waluty.

Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, czyli dwoma walutami, które są ze sobą powiązane. Na przykład para EUR/USD oznacza kurs euro do dolara amerykańskiego. Kurs walutowy wyraża wartość jednej waluty w stosunku do drugiej waluty.

Aby dokonać transakcji na rynku Forex, potrzebujemy brokera, czyli pośrednika finansowego. Brokerzy oferują różne rodzaje kont i platform handlowych, a także narzędzia, takie jak analizy rynkowe, sygnały handlowe i wskaźniki techniczne, które pomagają traderom podejmować decyzje inwestycyjne.

Rynki Forex są otwarte 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. W zależności od strefy czasowej, na której trader działa, godziny otwarcia rynku mogą się różnić.

Ostatecznie, jak każdy rynek finansowy, Forex niesie ze sobą ryzyko straty. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy początkujący trader zrozumiał zasady ryzyka i uczył się strategii inwestycyjnych, które pomogą mu chronić swoje środki.

Terminy, które musisz znać

Kilka podstawowych terminów, które każdy trader powinien poznać:

  1. Para walutowa – jest to zestawienie dwóch walut, które są ze sobą powiązane. Na przykład para EUR/USD oznacza kurs euro do dolara amerykańskiego.

  2. Kurs walutowy – wyraża wartość jednej waluty w stosunku do drugiej waluty. Na przykład jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,2000, to oznacza, że jedno euro jest warte 1,2000 dolarów amerykańskich.

  3. Spread – jest to różnica między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Spread jest jednym z kosztów transakcji na rynku Forex i zazwyczaj wyraża się w pipsach.

  4. Pips – jest to najmniejsza zmiana kursu walutowego. Zazwyczaj pip wyraża się w 1/10000 jednostki waluty, np. 0,0001 dla pary EUR/USD.

  5. Dźwignia finansowa – pozwala na handel większą ilością pieniędzy niż posiada trader. Dźwignia finansowa zwiększa potencjalne zyski, ale również potencjalne straty.

  6. Stop Loss – to narzędzie, które pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie określony poziom straty. Stop Loss pomaga traderom zminimalizować ryzyko straty.

  7. Take Profit – to narzędzie, które pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie określony poziom zysku. Take Profit pozwala traderom zabezpieczyć zyski.

  8. Analiza techniczna – to metoda analizy rynku, która opiera się na badaniu wykresów i wskaźników technicznych, aby przewidzieć kierunek ruchu cen.

  9. Analiza fundamentalna – to metoda analizy rynku, która opiera się na badaniu czynników makroekonomicznych, takich jak polityka monetarna, dane gospodarcze, polityczne wydarzenia i inne czynniki, które wpływają na wartość walut.

  10. Lot – to jednostka transakcyjna na rynku Forex. Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.

Forex, podsumowanie

Rynek Forex to złożony rynek wymiany walut, na którym używa się wielu specjalistycznych terminów. Najważniejsze pojęcia, których powinien nauczyć się każdy początkujący trader, to m.in. para walutowa, kurs walutowy, spread, pips, dźwignia finansowa, Stop Loss, Take Profit, analiza techniczna, analiza fundamentalna, oraz lot. Zrozumienie tych pojęć pozwoli na dokonywanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i zminimalizowanie ryzyka straty.

Unikaj tych błędów na giełdzie. 

Ryzyko to część tego biznesu i każdy inwestor, wchodzący na rynek Forex powinien o tym pamiętać. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *