Elite Expert Club

Czym są kontrakty Futures? Giełda bez tajemnic

Handel na kontraktach Futures to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania na rynkach finansowych. Umożliwiają inwestorom kupowanie i sprzedawanie instrumentów finansowych z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Handel jest dostępny dla inwestorów z całego świata i oferuje wiele korzyści, w tym łatwy dostęp do różnych instrumentów finansowych, wysoką płynność i elastyczność w zakresie czasu trwania pozycji.

Odkryj skuteczne strategie inwestycyjne, które mogą zmienić Twoje podejście do finansów. Dołącz do naszego webinaru i ucz się od najlepszych.

Kontrakty Futures (terminowe) – co to?

Co to są kontrakty terminowe? Kontrakt futures to umowa pomiędzy dwoma stronami, której przedmiotem jest dostawa określonego towaru lub instrumentu finansowego w określonym terminie w przyszłości po określonej cenie. Kontrakty są optymalizowane pod względem terminu dostawy, wielkości kontraktu i cech instrumentu finansowego, na którym się opierają.

Inwestorzy kupują kontrakty na określone instrumenty finansowe, takie jak indeksy giełdowe, waluty, surowce i obligacje. Mogą kupować kontrakty, jeśli spodziewają się wzrostu wartości instrumentu finansowego lub sprzedawać je, jeśli spodziewają się spadku wartości.

Handel tego typu wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Dźwignia finansowa może znacznie zwiększyć zyski, ale również zwiększyć straty. Inwestorzy muszą uważać na wahania cen instrumentów finansowych oraz ryzyko rynkowe, w tym ryzyko związane z warunkami gospodarczymi, politycznymi i geograficznymi.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na kontrakty futures są mnożnik oraz waluta. Mnożnik określa wielkość kontraktu i wpływa na wartość inwestycji. Waluta, w której kontrakt jest wyceniany, jest również istotna, ponieważ może wpływać na zyski lub straty inwestora. Rozliczanie kontraktów futures odbywa się na zasadzie różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży, a zyski lub straty są rozliczane gotówkowo. Rozliczenia są dokonywane zgodnie z określonym terminem wygaśnięcia kontraktu.

Zobacz, jak wybrać portfel do kryptowalut.

Jak handlować kontraktami Futures? Podstawowe zasady

Handel wymaga znajomości podstawowych zasad rynku i instrumentów finansowych. Przed rozpoczęciem inwestorzy powinni zrozumieć terminologię i funkcjonowanie rynku. Warto również dokładnie zapoznać się z cechami instrumentów finansowych, na których będą dokonywać transakcji. Wiele platform handlowych oferuje bezpłatne szkolenia i materiały edukacyjne, które pomogą inwestorom poznać podstawy handlu na kontraktach futures.

Wymagany kapitał

 Inwestowanie w kontrakty futures wymaga odpowiedniego kapitału. Na rynku futures istnieje tzw. wymagany depozyt, znany jako margines, który musisz wpłacić jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. Margines ten stanowi tylko część wartości kontraktu, ale musisz być przygotowany na pokrycie pełnej wartości kontraktu w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego.

Poziom dźwigni finansowej

Dźwignia pozwala na kontrolowanie większej ilości kontraktów niż można by sobie pozwolić z pełnym kapitałem. Jednak pamiętaj, że dźwignia finansowa działa w obie strony – może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Bądź ostrożny i używaj dźwigni z rozwagą.

Terminy wygaśnięcia kontraktów

Kontrakty mają określone terminy wygaśnięcia. Musisz być świadomy tych terminów i mieć plan działania, aby uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji przez giełdę. Możesz zdecydować się na zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia lub rolowanie kontraktów na kolejne terminy, jeśli chcesz utrzymać swoją ekspozycję na dany instrument.

Monitorowanie rynku

Ceny mogą się szybko zmieniać, a informacje makroekonomiczne i wydarzenia polityczne mogą mieć wpływ na ceny instrumentów. Utrzymuj stałą uwagę na swoje pozycje i na bieżąco dostosowuj swoje strategie handlowe.

Kontrola emocji

Podczas inwestowania w kontrakty futures kontrola emocji odgrywa kluczową rolę. Ceny mogą gwałtownie się zmieniać, a rynek może być podatny na wahania. Unikaj podejmowania decyzji impulsywnych i trzymaj się swojego planu inwestycyjnego. Pozostań spokojny i rozważny, nawet w przypadku strat, aby uniknąć emocjonalnych reakcji, które mogą prowadzić do dalszych błędów.

4 korzyści wynikające z handlu na transakcjach Futures

Handel na kontraktach Futures oferuje inwestorom wiele korzyści, w tym:

Łatwy dostęp do różnych instrumentów finansowych

Handel na kontraktach futures umożliwia inwestorom łatwy dostęp do różnych instrumentów finansowych, takich jak indeksy giełdowe, waluty, surowce i obligacje. Wiele z tych instrumentów finansowych jest trudno dostępnych dla zwykłych inwestorów, ale dzięki kontraktom futures inwestorzy mogą inwestować w te instrumenty bez konieczności posiadania ich fizycznie.

Wysoka płynność

Handel na kontraktach futures charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać kontrakty futures w czasie rzeczywistym. Wysoka płynność pozwala inwestorom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i łatwo dostosować swoje pozycje.

Elastyczność w zakresie czasu trwania pozycji

Kontrakty futures umożliwiają inwestorom elastyczność w zakresie czasu trwania pozycji. Inwestorzy mogą kupować kontrakty na określony termin, na przykład na jeden miesiąc lub rok, lub na określony termin w przyszłości, na przykład na trzy miesiące lub sześć miesięcy. Ta elastyczność pozwala inwestorom dostosować swoje pozycje do swoich potrzeb i celów inwestycyjnych.

Możliwość zwiększenia zysków przy użyciu dźwigni finansowej

Kontrakty futures umożliwiają inwestorom zwiększenie zysków przy użyciu dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje niż te, które byliby w stanie kontrolować bez użycia dźwigni finansowej. Jednakże, jak już wspomnieliśmy wcześniej, dźwignia finansowa może znacznie zwiększyć straty, więc inwestorzy muszą zachować ostrożność i używać jej z umiarem.

Czym się rożni kontrakt forward od futures?

Kontrakt Forward i kontrakt Futures są instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom spekulację na zmiany cen instrumentów bazowych w przyszłości.

Więc czym się różnią? Różnica między nimi polega na tym, że kontrakt Forward jest umową zawieraną między dwiema stronami, w której warunki transakcji są indywidualnie negocjowane, podczas gdy kontrakt Futures to standaryzowany kontrakt, notowany na giełdzie, z ustalonymi warunkami i terminami. Ponadto, kontrakty Futures są łatwo dostępne do kupna i sprzedaży na rynku wtórnym, podczas gdy kontrakty Forward są bardziej elastyczne, ale zazwyczaj trudniejsze do zbycia przed terminem wygaśnięcia.

Istnieje również różnica w mechanizmie rozliczenia. W przypadku kontraktów Forward rozliczenie następuje zazwyczaj w momencie dostawy instrumentu bazowego, podczas gdy w przypadku kontraktów Futures rozliczenie odbywa się poprzez różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży w określonym terminie.

Giełda bez tajemnic

Handel na kontraktach futures jest jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania w różne instrumenty finansowe, takie jak surowce, waluty, indeksy giełdowe i obligacje. Kontrakty futures oferują inwestorom łatwy dostęp do tych instrumentów, a także wysoką płynność, elastyczność w zakresie czasu trwania pozycji i możliwość zwiększenia zysków przy użyciu dźwigni finansowej.

Kontrakty futures na giełdzie GPW stanowią instrumenty inwestycyjne oparte na instrumentach bazowych, takich jak akcje lub indeksy. Inwestorzy mogą spekulować na zmiany cen instrumentów bazowych, jednak zawsze powinni uwzględniać ryzyko i odpowiednio zarządzać swoimi transakcjami.

Dla początkujących inwestorów ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat rynku i instrumentów finansowych, określić swoje cele inwestycyjne, zwrócić uwagę na ryzyko, wybrać odpowiednią platformę handlową i znaleźć mentora. Zobacz, od czego zacząć trading. Zastosowanie tych porad pozwoli początkującym inwestorom na skuteczne inwestowanie w kontrakty futures i osiągnięcie swoich celów inwestycyjnych.

Zdobądź przewagę dzięki naszym sprawdzonym strategiom inwestycyjnym. Zarejestruj się na nasz webinar i zacznij inwestować z przewagą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top