Elite Expert Club

Czym jest hossa i bessa na giełdzie?

Hossa i bessa na giełdzie

Jeśli choć trochę znasz giełdę, lub rynki finansowe, to dobrze wiesz, że w nomenklaturze giełdowej pojawiają się zwierzęta, dwa, do których przypisane są hossa i bessa. Nie, nie, nie chodzi tu o Wilka z Wall Street. Choć w jakimś stopniu może się on z giełdą kojarzyć.

Tym razem jednak chodzi o Byka i Niedźwiedzia. To one związane są teraz bezpośrednio ze zmianami kursów akcji. Byk, który kojarzony jest ze wzrostem cen, czyli hossą. Niedźwiedź natomiast jest zwiastunek spadków, inaczej bessy na rynku.

Zdobądź przewagę na rynku finansowym. Naucz się inwestować efektywnie na naszym specjalnym webinarze. Zarejestruj się teraz!

Co to jest hossa i bessa na giełdzie? Definicja byka i niedźwiedzia

Jest osiemnasty wiek, zamglona Anglia. Jako pierwszy pojawia się niedźwiedź. Zwierzę o tyle niebezpieczne, co pożądane. Powiedzenie, a raczej przysłowie angielskie mówi (w dosłownym tłumaczeniu): by nie sprzedawać skóry niedźwiedzia przed jego złapaniem. Inaczej mówią, nie wydawaj pieniędzy, których nie masz. W Polsce natomiast występuje przysłowie: dzielić skórę na niedźwiedziu. Co z kolei oznacza, żeby się nie ekscytować tym, co się jeszcze nie wydarzyło i nie koniecznie musi się wydarzyć.

Pojęcia byka i niedźwiedzia pojawiły się na giełdzie wraz z bańką spekulacyjną w roku 1720.  W Angli istniania możliwość sprzedaży instrumetu, którego się jeszcze nie miało z datą przyszłą. To spowodowało pojawienie się bańki spekulacyjnej w 1720 roku, która dotyczyła gwałtownego spadku akcji Kompanii Mórz Południowych.

Hossa, czyli giełdowy trend wzrostowy

Sama giełda wymaga podejścia racjonalnego, inaczej używania strategii, by zyskać i wyciągnąć z niej założone środki. W tradingu jak i giełdzie, obrać można dwa kierunku swoich pozycji. Albo stawiamy na wzrost, to kierunek w górę, albo na spadek, kierunek w dół.

W przypadku, gdy na rynku pojawiają się silne i długotrwałe wzrosty, wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem hossy. Bykiem nazywa się osobę, która trwa w przekonany, że wkrótce nastąpi trend wzrostowy.

Byk, jako zwierzę atakuje od dołu do góry. Stąd też rynkiem byka określa się wzrost na giełdzie.

Jak się nazywa spadek na giełdzie? A inwestorzy nazywani bykami, jak on, atakują od dołu do góry. Kupują, licząc na podniesienie cen i sprzedaż z zyskiem.

Hossa byka pojawia się, gdy mamy do czynienia z co najmniej 20% wzrostem instrumentów finansowych i koniunktury. Może pojawiać się na kilku rynkach, w tym cen papierów wartościowych, surowców, większości spółek, towarów, akcji na giełdzie lub towarów notowanych na danej giełdzie, czy nawet nieruchomości.

Bessa, czyli inwestowanie w czasie spadków

Niedźwiedź zawsze atakuje z góry do dołu. Stąd też pojawił się jako odniesienie do spadków na rynku. Inwestorami, których nazywa się niedźwiedziami, zawierają transakcje licząc na spadki. Handlują przewidując bessę.

Na giełdzie zjawisko byka oznacza spadek cen. W czasie trwania bessy ceny akcji spadają, inaczej tracą na wartości. Wzrasta wówczas sprzedaż aktywów.

Co może wywołać rynek niedźwiedzia? Ekonomiczna recesja, wzrostem stóp procentowych lub zmianą nastawienia inwestorów. Bessa jest raczej unikana przez inwestorów, natomiast aby rynek mógł poprawnie funkcjonować, jest ona potrzebna.

Niedźwiedzie i byki obecni są na tym samym rynku. Oddziałują na niego. Aby kursy szły do góry, wówczas potrzeba więcej byków, w przeciwnym razie cena leci w dół.

Bessa i hossa na giełdzie, coś dla inwestora

Na rynku występuje także zjawisko konsolidacji. To inaczej stan względnej równowagi. Cena wówczas porusza się ruchem bocznym. O ruchu bocznym mówimy, gdy cena na giełdzie wydaje się być “płaska”. Nie zauważamy wyraźnych ruchów w górę, ani w dół. Nie da się wówczas przewidzieć, w którą stronę pojawi się trend.

Konsolidacja zatem to czas pomiędzy hossą a bessą. To okres przejściowy, natomiast występujący dość często. Na rynku Forex cena porusza się ruchem bocznym przez niemal 60% czasu.

Niezmienne zasady na rynku:

Historia pokazuje, że po bessie zawsze przychodzi hossa. Nawet w 2008 roku po kryzysie indeksy odbiły.

Bessy z reguły są krótsze.

Po czasie spadków może pojawić się duży optymizm, który pomoże przebić kolejne poziomy na giełdzie.

Niezależnie od aktywności na giełdzie oraz wyboru, podczas którego rynku handlujemy jedno jest pewne. Sukces tradera zależny się od jego zarządzania ryzykiem, a także odpowiedniego zarządzania kapitałem i emocjami.

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem, o którym często nowi inwestorzy zapominają. Lecz ono występuje. Warto zatem używać mechanizmu Stop Loss na giełdzie walut. Pozwala on ustawić poziom zabezpieczenia, przy którym pozycja jest automatycznie zamykana, by nie dopuścić do większych strat.

Dowiedz się też czym jest popyt i podaż.

Hossa i bessa a gospodarka – jakie sytuacje poprzedzają wzrosty i spadki?

Zjawisko hossy i bessy odnosi się do trendów rynku finansowego, zwłaszcza na rynku akcji. Oba zjawiska mają istotny wpływ na gospodarkę, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym.

Hossa to okres rosnących cen akcji, który jest zazwyczaj charakteryzowany przez optymizm inwestorów i wzrost zaufania do gospodarki. W czasie hossy wartość portfeli inwestycyjnych rośnie, co zwiększa bogactwo inwestorów i poprawia ich zdolność do wydawania pieniędzy. To może prowadzić do następujących efektów na gospodarkę:

a) Wzrost aktywności gospodarczej: Inwestorzy, którzy odnoszą zyski na rynku akcji, mogą być skłonni zwiększać swoje wydatki, co stymuluje popyt w gospodarce.

b) Kapitał dla przedsiębiorstw: Spółki publiczne, których akcje rosną w wartości, mogą pozyskiwać łatwiej kapitał na rozwój swoich działalności, inwestycje w nowe projekty i ekspansję.

c) Wzrost zaufania konsumentów i przedsiębiorców: Pozytywne nastroje na rynku finansowym mogą wpływać na wzrost zaufania konsumentów i przedsiębiorców, co może prowadzić do większych inwestycji i wydatków konsumpcyjnych.

Bessa to okres spadających cen akcji, który jest zazwyczaj charakteryzowany przez pesymizm inwestorów i obawy co do kondycji gospodarki. W czasie bessy wartość portfeli inwestycyjnych maleje, co może wpływać na konsumpcję i inwestycje. To może prowadzić do następujących efektów na gospodarkę:

a) Spowolnienie konsumpcji: Inwestorzy, którzy ponoszą straty na rynku akcji, mogą ograniczyć swoje wydatki, co może wpłynąć na spowolnienie wzrostu gospodarczego.

b) Mniejsza dostępność kapitału: W czasie bessy inwestorzy mogą być bardziej ostrożni i unikać inwestycji w ryzykowne projekty, co ogranicza dostępność kapitału dla przedsiębiorstw.

c) Spadek zaufania: Pesymizm na rynku finansowym może prowadzić do spadku zaufania konsumentów i przedsiębiorców, co dalej wpływa na spowolnienie gospodarki.

Warto zauważyć, że zarówno hossa, jak i bessa na giełdzie są naturalnymi cyklami rynkowymi i zazwyczaj nie trwają wiecznie. Ich wpływ na gospodarkę jest często krótkoterminowy, a polityka monetarna i fiskalna może być używana przez rządy i banki centralne w celu łagodzenia skutków tych trendów i utrzymania stabilności gospodarczej. 

Hossa – 3 fazy, które musisz znać

Hossa na rynku finansowym przebiega przez trzy zróżnicowane fazy, każda z nich charakteryzująca się unikalnymi cechami i zachowaniami inwestorów.

  1. Pierwsza faza – faza akumulacji, rozpoczyna się po okresie pesymizmu rynkowego. Jest to czas, gdy doświadczeni inwestorzy, często nazywani „sprytnym pieniądzem”, zaczynają skupować akcje, widząc w nich niedowartościowanie. W tym okresie większość rynku pozostaje sceptyczna, a negatywne wiadomości nadal dominują w mediach. Jednak subtelne oznaki poprawy w wskaźnikach ekonomicznych mogą już być widoczne dla bardziej wnikliwych obserwatorów.
  2. Następnie wchodzimy w fazę wzrostu publicznego. Tutaj rynek zaczyna przyciągać uwagę szerszej grupy inwestorów. Media zaczynają raportować o pozytywnych trendach, a wskaźniki ekonomiczne potwierdzają ożywienie. Wzrost cen akcji staje się bardziej wyraźny i przyciąga coraz więcej inwestorów, co dodatkowo napędza rynek. W tej fazie, inwestorzy indywidualni i instytucjonalni aktywnie wchodzą na rynek, co jeszcze bardziej podsyca wzrosty.
  3. Ostatnia faza, faza euforii, charakteryzuje się nierealistycznym optymizmem i często irracjonalnym zachowaniem rynkowym. W tym okresie ceny akcji mogą osiągać poziomy daleko wykraczające poza ich rzeczywistą wartość. Inwestorzy, zarówno nowi, jak i doświadczeni, często działają pod wpływem emocji, takich jak chciwość i strach przed pominięciem okazji (FOMO). W mediach i wśród inwestorów panuje przekonanie, że wzrosty będą trwały wiecznie. Jednak ta nadmierna pewność siebie i ignorowanie podstawowych zasad inwestycyjnych często prowadzi do bańki spekulacyjnej, która w końcu pęka, powodując gwałtowne spadki i kończąc okres hossy.

Podsumujmy informacje o hossie i bessie

Na rynku w tym samym czasie obecni są inwestorzy z obu kierunków. Zyskują Ci traderzy, który potrafią zidentyfikować rosnący trend w jedną ze stron i wykorzystać ją na swoją korzyść. 

To nie jest łatwe, by dostrzegać, w którą stronę będzie poruszać się cena. Warto doskonalić swoje umiejętności i używać dostępnych narzędzi na platformie, które pozwalają przeprowadzić analizę.

Inwestowanie z pomocą sprawdzonych strategii pozwoli także wyłapać moment, kiedy zmienia się trend i zawierać transakcje zgodnie z przyjętą strategią. I przede wszystkim zwracaj uwagę na swój rachunek i ryzyko, jakie możesz podejmować. Inwestowanie zawsze wiąże się z pewnym jego poziomem. To od Ciebie zależy, jakie jest akceptowalne.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę na giełdzie i w tradingu? Kliknij tutaj i zapisz się na bezpłatne spotkanie, gdzie dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz, by zacząć.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top