Inwestycje na GPW, być rekinem biznesu

Pomnażanie kapitału, to perspektywa, którą coraz częściej wybierają osoby zainteresowane gospodarką i tym, co ogólnie dzieje się na świecie. Ale nie tylko oszczędzanie i pozostawienie pieniędzy na koncie, czy w skarpecie, stało się mało atrakcyjne. Przy wzrastającej inflacji, te pieniądze tracą na wartości, a posiadanie jakiejś kwoty oszczędności nie zabezpiecza już nas na czarną godzinę.

Otwarcie licznych rynków i giełd na zwykłych ludzi pozwala zwrócić spojrzenie na giełdowe inwestycje. W zasadzie nie trzeba już być inwestorem z zawodu, by mieć szansę na pomnożenie oszczędności. O różnych okazjach inwestycyjnych można by napisać całą książkę, natomiast teraz przyjrzymy się się Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aby rozpocząć inwestycję w jakimkolwiek miejscu niezbędna jest chociażby ogólna i podstawowa wiedza na temat mechanizmów tam panujących. W skrócie, trzeba znać zasady, by grać skutecznie.

Krótkie zerknięcie na historię GPW. 

W 1817 roku 2 maja powstała w Warszawie Giełda Kupiecka. Była to jedna niewielu w Europie. Początkowo handlowano na niej walutami, wekslami oraz towarami. W 1876 roku ulokowano w pierwszej własnej siedzibie Giełdy przy ul. Królewskiej. Na początku Giełda znajdowała się w Pałacu Saskim.

Budynek przy Królewskiej został zniszczony w czasie II Wojny Światowej. W czasach Polski Ludowej giełda nie funkcjonowała, z uwagi na komunistyczny ustrój i brak wolności gospodarczej. Ważnym wydarzeniem dla polskiej gospodarki, było założenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 12 kwietnia 1991 roku.

Oczywiście historia giełdy w Polsce jest dużo bardziej obszerna, a przedstawione wyżej wydarzenia to tylko ułamek, jednak warto wiedzieć choć tyle o GPW.

Inwestycje na GPW

Sama Giełda Papierów Wartościowych stała się spółką publiczną w 2010 roku i jej akcje zostały także dopuszczone do obrotu. Dziś GPW jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Giełda obsługuje trzy rynki:

 • rynek podstawowy (największe spółki)
 • rynek NewConnect (handel akcji na mniejszych spółkach)
 • rynek Catalyst (handel papierami dłużnymi, obligacjami, listami zastawnymi)

Handel… jak działa giełda?

Obrót instrumentami finansowymi jest niematerialny. Przy nabyciu akcji, nie otrzymujesz fizycznych papierów, a formę zapisu elektronicznego w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Kupno i sprzedaż odbywa się w formie elektronicznej, dzięki czemu nie jest wymagana Twoja obecność w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych. Całą transakcję możesz wykonać na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Co warto wiedzieć? Lista wszystkich instrumentów finansowych jest publiczna, a zatem każdy może na niej sprawdzić istotne informacje, takie jak kurs akcji. Tu odsyłam do zapoznania się z postem odnośnie popytu i podaży, gdyż to właśnie te dwa mechanizmy determinują cenę kupna i sprzedaży. Sesje giełdowe odbywają się w określonych godzinach w dni robocie. Wtedy można dokonać transakcji na GPW. Spółki wchodzące na Giełdę muszą zostać zatwierdzone przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego.

Rola giełdy

Istotną rolą giełdy jest możliwość pozyskania funduszy przez spółki w celu rozwoju i inwestycji. W gruncie rzeczy z perspektywy inwestora handel na giełdzie polega na kupnie akcji po możliwie najniższej cenie i odsprzedanie ich po jak najwyższej.

Oto niektóre z występujących instrumentów finansowych:

 • akcje spółek
 • obligacje
 • prawa poboru
 • prawa do akcji
 • ETF
 • produkty strukturyzowane
 • warranty opcyjne
 • instrumenty pochodne

Na GPW inwestycje może prowadzić w zasadzie każdy. Nie jest wymagana wiedza na temat działania giełdy, ani nawet czym tak naprawdę jest, jednak warto posiadać chociaż podstawową wiedzę, by zawierać odpowiednie transakcje i rozumieć, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Jedynym wymogiem inwestycji są właśnie pieniądze. Inwestor posługuje się swoim kapitałem. Kupno i sprzedaż akcji odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich. 

Jak rozpocząć inwestycje?

Pierwszym krokiem by faktycznie rozpocząć inwestycje jest założenie rachunku w biurze maklerskich. Umowę z DM można zawrzeć na dwa sposoby, bezpośrednio w biurze obsługi klienta, lub składając wniosek przez internet.

Krok drugi, to przelanie środków na rachunek inwestycyjny. Kwota jest kwestią indywidualną. Warto jednak przeznaczyć taką ilość środków, która w razie straty nie spowoduje, że zostaniemy bez środków do życia. Na początku nie zaleca się inwestowania dużymi środkami.

Trzecim krokiem jest już zakup akcji. Składanie zlecenia odbywa się za pośrednictwem aplikacji i internetu. Najpierw zlecenie złożone zostaje w domu maklerskim, a stamtąd kierowany jest zakup akcji na giełdę. Podstawowymi zleceniami są zlecenia kupna lub sprzedaży.

Standardowa prowizja w Polsce jest na poziomie 0,3 – 0,4 % od każdej transakcji. Od wypracowanych przez nas zysków płaci się 19% podatek w rocznej skali. Wypłata środków z rachunku maklerskiego może odbywać się w każdej chwili na uprzednio zdefiniowane konto przez inwestora. Po złożeniu dyspozycji przelewu środki powinny trafić w ciągu 24 h na rachunek bankowy.

Inwestycje, podsumowanie

Giełda Papierów Wartościowych nie jest miejscem, którego powinno się obawiać, wręcz przeciwnie, to odpowiedni rynek, na którym warto rozpocząć inwestycje. Podstawowe informacje o działaniu i mechanizmach giełdy powinny wystarczyć, by rozpocząć swoją przygodę z GPW. Nie znaczy to jednak, że na tym można poprzestać zdobywanie wiedzy. W trakcie inwestowania, konieczne jest dowiadywanie się o trendach i stanie danych spółek. Obserwacja notowań i doszukiwanie się prognoz wobec wzrostów lub spadków akcji pozwoli dokonywać mniej ryzykownych inwestycji. Na co trzeba się przygotować to straty, są one nieodłącznym elementem drogi każdego inwestora. W GPW, jak i na innych giełdach, kluczowym jest by zyski przewyższały straty.

Z czasem i zdobytym doświadczeniem inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych staną się dużo prostsze i zrozumiałe. Początki bywają trudne, jednak przy odpowiednim przygotowaniu można sobie poradzić i osiągać zadowalające rezultaty.

Forex i co to znaczy być traderem.

Poznaj rynku, w które warto inwestować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *