Siła zespołu jest większa, niż suma pojedynczych jego członków.

Skuteczny zespół – czyli największe wizje w historii biznesu tworzą całe grupy, nie jednostki. Unikalne połączenie umysłów, talentów i zaangażowania różnych ludzi sprawia, że to, co jeszcze chwilę temu wydawało się być absolutnie niemożliwe – właśnie zostało zrealizowane. Tylko jak zbudować taki zespół?

Brain Tracy, kanadyjski mówca, który na co dzień przemawia do przedsiębiorców z listy Fortune 500, uważa, że wystarczy do tego realizacje pięciu kluczowych punktów. Trzymając się tych prostych zasada, można w krótkim czasie zbudować prawdziwy, dobrze funkcjonujący zespół.

#1 Skuteczny zespół – Jeden przywódca 

Zespół zawsze musi mieć lidera, za którym będzie podążał. To on rozstrzyga spory, przydziela zadania, ale także ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobi (lub nie zrobi) grupa. Do jego zadań należy również zapewnienie zespołowi wszelkich niezbędnych do wykonania zadania środków. Dba on również o odpowiednią atmosferę i komunikację.
[Sprawdź tutaj, czy nadasz się na lidera] 

#2 Skuteczny zespół – Wspólne wartości

By grupa mogła działać, konieczne jest, by łączyło ją coś więcej, niż kwestie zawodowe. Takim spoiwem mogą być, między innymi, wspólne wartości, którymi członkowie zespołu prowadząc rozmowy czy podejmując działania. Mogą należeć do nich zasady punktualności wykonywania kolejnych kroków, odpowiedzialności za podejmowane zadania czy doprowadzania rozpoczętych spraw do końca.

#3 Wspólne cele i założenia

Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólny cel, do którego dążą. Dlatego, zanim jeszcze zespół rozpocznie pracę powinien wspólnie, jasno i konkretnie ustalić co powinno się znaleźć na końcu drogi, którą mają podążać. Założenia powinny być możliwie czytelne i dodatkowo opatrzone kryterium oceny postępów. Dodatkowym zadaniem dla lidera jest tu późniejsze pilnowanie, by każdy członek zespołu, podejmując poszczególne działania, miał na względzie cel ostateczny i jego pomniejsze etapy.

#4 Skuteczny zespół – Wspólne plany działania

Kiedy wyznaczone zostały już cele – trzeba przygotować plan ich realizacji. W tym etapie ponownie powinien brać udział cały zespół, tak by każdy jego członek mógł się wypowiedzieć i wnieść coś od siebie. Pracujemy w grupie, by korzystać z umiejętności i pomysłowości każdego jej przedstawiciela, nie traćmy tego z oczu.

#5 Stała obserwacja, ocena i doskonalenie

Jeśli zespół nie pracuje cały czas razem, to powinien się regularnie spotykać. W ten sposób będzie miał możliwość omówienia postępów, nanoszenia poprawek i ciągłego doskonalenie siebie i wykonywanej pracy. Na podstawie wyników takich zebrań można ustalać dalsze, niezbędne do podjęcia kroki, które pozwolą na skuteczniejsze i bardziej efektywne działania.

Oto pięć zasad budowania skutecznego zespołu wg. Braina Tracy. A może Ty masz jeszcze jakieś dodatkowe uwagi, które moglibyśmy zawszeć w liście? Daj nam znać w komentarzach i wspólnie pracujmy nad naszym dalszym rozwojem.

Sprawdź równie pozostałe artykuły w tej tematyce. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *