Elite Expert Club

Price action

Price action to metoda analizy technicznej, która koncentruje się na obserwacji cen oraz ich zachowań na wykresach. Traderzy stosujący tę metodę wierzą, że wszystkie obecne, przeszłe i przyszłe informacje o cenach są już zawarte w samych cenach oraz ich zmianach. Dzięki temu price action oferuje prostsze i zrozumiałe podejście do tradingu. Dziś dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz na temat handlu price action oraz  jak możesz podnieść dzięki temu swój potencjał inwestycyjny.

Definicja Price Action

Price action to strategia handlowa, która polega na analizie ruchów cenowych instrumentów finansowych, w celu identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na rynku. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod analitycznych, które często polegają na wskaźnikach technicznych takich jak średnie kroczące czy oscylatory, price action skupia się bezpośrednio na cenach, reprezentowanych zwykle na wykresach świecowych, liniowych czy słupkowych. Traderzy skupiają się na identyfikacji wzorców, trendów oraz poziomów wsparcia i oporu, aby podejmować decyzje handlowe. Ta technika jest elastyczna i można ją stosować niemal wszędzie, w tym w forex, akcjach, kryptowalutach i towarach.

Price action definiuje się jako analizę czystego wykresu ceny danego instrumentu bez użycia wskaźników technicznych, gdzie główną rolę odgrywają wzorce cen, formacje świecowe oraz poziomy wsparcia i oporu. Inwestorzy używają tych informacji do interpretacji sentymentu rynkowego, siły trendu, a także potencjalnych zmian na wykresach cenowych.

Odkryj niezawodne metody pozyskiwania kapitału na Twoje inwestycje! Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ekskluzywnymi strategiami. które zapewnią Ci przewagę na rynku i pomogą zrealizować Twoje finansowe cele z niezwykłą skutecznością. 

Jak stosować analizę price action?

Centralnym elementem price action jest analiza wykresów cenowych. Najczęściej wykorzystuje się wykresy świecowe, ponieważ dostarczają one więcej informacji niż inne typy wykresów. Trzeba nauczyć się rozpoznawać różne formacje świecowe oraz wzorce cenowe, które mogą wskazywać na zmiany trendu, kontynuację trendu lub konsolidację. Price action można stosować na różnych rynkach, takich jak forex, czyli walutowy, akcje, towary czy kryptowaluty. Wybór ramy czasowej zależy od stylu handlowego – od krótkoterminowego (np. day trading) do długoterminowego (np. swing trading).

Obserwacja, czy cena porusza się w określonym kierunku (trend wzrostowy lub spadkowy), czy też znajduje się w fazie konsolidacji (boczny ruch ceny), jest kluczowa. Linie trendu mogą pomóc w wizualizacji i potwierdzeniu tych trendów. Następnie ważne jest znalezienie poziomów wsparcia i oporu. To są poziomy cenowe, na których historia pokazała, że cena ma tendencję do odwracania lub, rzadziej, przełamywania i kontynuowania ruchu. Identyfikowanie tych poziomów pozwala na określenie potencjalnych miejsc do otwierania i zamykania pozycji.

Niektóre formacje świecowe, mogą sygnalizować potencjalne punkty zwrotne na rynku lub potwierdzenie obecnego trendu. Analiza tych formacji w kontekście obecnego trendu i poziomów wsparcia/oporu może zwiększyć skuteczność handlu. W następnym kroku dowiesz się jak określać trend, żeby skutecznie handlować i zawierać transakcje.

Określanie trendu na rynku forex

Określanie trendu na rynku Forex jest fundamentalnym elementem strategii tradingowej wielu inwestorów. Rozumienie trendów pozwala traderom na identyfikację potencjalnie najbardziej opłacalnych momentów do wejścia i wyjścia z pozycji.

Oto kilka podstawowych metod, jakie można stosować do określania trendów na rynku Forex:

Analiza wykresów

Wykorzystanie wykresów cenowych to podstawowe narzędzie do określania trendów. Najczęściej stosowane są wykresy świecowe, które dostarczają informacji nie tylko o cenie zamknięcia i otwarcia, ale także o maksymalnych i minimalnych cenach w danym okresie.

Linie trendu

Linie trendu rysuje się, łącząc najniższe punkty w trendzie wzrostowym (lub najwyższe w trendzie spadkowym). Przełamanie takiej linii może sygnalizować zmianę trendu.

Średnie ruchome

Choć średnie ruchome są technicznie wskaźnikiem, często wykorzystuje się je do określania ogólnego kierunku trendu. Prosta średnia ruchoma (SMA) czy eksponencjalna średnia ruchoma (EMA) pokazują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym okresie czasu. Przebieg ceny względem średniej ruchomej może wskazywać na trend wzrostowy, spadkowy lub brak trendu (konsolidację).

Wzorce graficzne

Wzorce takie jak flagi, trójkąty czy głowy i ramiona, mogą również wskazywać na kontynuację lub odwrócenie trendu. Ich rozpoznanie i właściwa interpretacja jest kluczowa w analizie technicznej.

Indeks Siły Relatywnej (RSI)

RSI jest wskaźnikiem momentum, który mierzy prędkość i zmiany cen, pomagając identyfikować warunki wykupienia lub wyprzedania rynku. Chociaż nie jest to bezpośrednia metoda identyfikacji trendu, może dostarczać przydatnych sygnałów o możliwych zmianach w trendach.

Analiza Wielu Ram Czasowych

Analiza tego samego instrumentu finansowego na wielu ramach czasowych może dać pełniejszy obraz panujących trendów. Na przykład, trend wzrostowy na wykresie tygodniowym przy jednoczesnym spadkowym trendzie na wykresie godzinnym może sugerować krótkoterminową korektę w dłuższym trendzie wzrostowym.

Price Action – przykładowe formacje świec na wykresach w tradingu

Price Action korzysta z różnorodnych formacji świecowych na wykresach, które pomagają traderom zrozumieć potencjalne ruchy cenowe i podejmować decyzje inwestycyjne. Ważne jest jednak, aby te informacje były interpretowane w kontekście innych czynników analizy technicznej. 

Pin Bar (Pinocchio Bar)

Pin bar jest formacją jednej świecy, która wskazuje na potencjalne odwrócenie ruchu cenowego. Charakteryzuje się długim knotem, który wychodzi poza ciało świecy, wskazując odrzucenie wyższych lub niższych cen. Krótkie ciało świecy znajduje się na jednym końcu świecy, a długi knot na przeciwnym. Świeca ta może sygnalizować zarówno potencjalny wzrost, jak i spadek ceny, w zależności od położenia kształtu w trendzie.

Engulfing Pattern

Formacja objęcia składa się z dwóch świec:

  • Bullish Engulfing: gdzie ciało drugiej, wzrostowej świecy całkowicie obejmuje ciało pierwszej, spadkowej świecy.
  • Bearish Engulfing: gdzie ciało drugiej, spadkowej świecy całkowicie obejmuje ciało pierwszej, wzrostowej świecy. Formacje te są silnymi sygnałami odwrócenia obecnego trendu.

Inside Bar

Inside bar jest formacją składającą się z co najmniej dwóch świec, gdzie ciało drugiej świecy jest całkowicie zawarte w ciele pierwszej, większej świecy (matki). Ta formacja jest często interpretowana jako sygnał kontynuacji lub konsolidacji i może być używana w strategiach na przełamanie.

Doji

Doji to świeca, której cena otwarcia i zamknięcia są prawie na tym samym poziomie, co skutkuje bardzo małym lub brakiem ciała świecy. Doji sygnalizuje niezdecydowanie na rynku i może poprzedzać zmianę trendu. Istnieją różne typy doji, takie jak świeca z krzyżem, świeca z nóżkami oraz smocza mucha.

Morning Star i Evening Star

To trójświecowe wzorce, które często wskazują na zmianę trendu.

  • Morning Star: formacja wzrostowa zaczynająca się od spadkowej świecy, po której następuje doji lub mała świeca, a kończy wzrostową świecą.
  • Evening Star: formacja spadkowa rozpoczynająca się od wzrostowej świecy, po której następuje doji lub mała świeca, a kończy spadkową świecą.

Podsumowanie

Price Action to klucz do skutecznego handlu, który warto wdrożyć w swój arsenał, niezależnie od tego na jakich interwałach czasowych działasz, to sposób, żeby podnieść dokładność swojej analizy, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku. Jako trader musisz brać pod uwagę różne zmienne, które obserwujesz na wykresach dziennych dowolnego instrumentu. Skuteczne inwestycje wymagają odrobinę więcej pracy, niż wiele osób się spodziewa, to nie tylko otwieranie pozycji kupna i sprzedaży. Zaangażowanie, pogłębianie wiedzy i poważne podejście, to odróżnia traderów od uczestników rynku.

Kliknij teraz tutaj, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zdobyć kapitał na inwestycje. Dodatkowo poznasz nowe strategie o bardzo wysokiej skuteczności.

Scroll to Top