Elite Expert Club

Rodzaje zleceń na Forex

Budowa zlecenia na giełdzie – musisz najpierw wiedzieć co to jest pips i jak go wyliczyć, teraz pora na budowę zlecenia i ich rodzaje. Zapraszam Cię do kolejnego artykułu z serii Trading krok po kroku, a jeśli wolisz oglądać niż czytać – do naszego video.

Rynek Forex, znany również jako rynek walutowy, to globalne centrum handlu walutami, na którym codziennie przepływają biliony dolarów. Jego nieprzerwana aktywność zapewnia nieograniczone możliwości dla inwestorów na całym świecie. Na tym dynamicznym rynku, zlecenia giełdowe pełnią kluczową rolę, umożliwiając traderom skuteczne zarządzanie swoimi pozycjami i strategiami handlowymi. Zlecenia te są narzędziami, które pozwalają na automatyczne otwieranie lub zamykanie transakcji po osiągnięciu określonych warunków cenowych, co jest niezbędne do maksymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka w tym zmiennym środowisku handlowym.

Nie pozwól, aby Twoje umiejętności inwestycyjne pozostały w tyle! Dołącz do naszego webinaru i ucz się od najlepszych w branży, jak zwiększać swoje zyski. Zarejestruj się teraz i zacznij inwestować mądrzej.

Określanie kierunku zlecenia na giełdzie

Kierunki na giełdzie są dwa – góra i dół, nic więcej nie wymyślimy. Cena może albo rosną, albo spadać, bo stać i czekać na nas na pewno nie będzie. Dobrą informacją jest to, że w obu tych sytuacjach możemy zarobić. Musisz jednak podjąć decyzję, na co grasz – na spadek czy na wzrost. 

Jeśli uważasz, że cena będzie szła w górę, to stawiasz się w pozycji kupującego, dlatego typ transakcji, którą zawierasz, określa się jako buy. Możesz też spotkać się z określeniem długiej pozycji lub jej angielskiego odpowiednika – long. 

Jeśli grasz na spadek ceny danego waloru, to zostajesz sprzedającym. Wówczas Twoja transakcja ma typ sell, może być też nazwana pozycją krótką lub shortem od angielskiego short, czyli krótki. 

Wybór instrumentu do otworzenia zlecenia na giełdzie

Jeśli opierasz się na rynku walutowym, to koniecznie zapamiętaj, że istnieje coś takiego jak waluta bazowa i kwotowana, co na poniższym przykładzie wygląda następująco:

waluta bazowa 🡪 EUR/USD 🡨 waluta kwotowana

Zapewne pamiętasz to z artykułu, w którym przybliżaliśmy Ci pojęcie pipsa i jak go wyliczyć. Musisz też pamiętać, że każdy instrument rządzi się swoimi własnymi prawami i zasady, które działały na jednym, nie koniecznie sprawdzą się na innym! Wybór waloru powinien być więc zawsze dobrze przemyślany. 

Rodzaje zleceń na Forex

Na rynku Forex traderzy mają do dyspozycji różne rodzaje zleceń, które pozwalają im skuteczniej zarządzać swoimi transakcjami i strategiami inwestycyjnymi. Zlecenia rynkowe są najbardziej podstawowym typem, umożliwiającym natychmiastowy zakup lub sprzedaż waluty po obecnej cenie rynkowej. Zlecenia oczekujące są natomiast wykorzystywane do otwarcia pozycji po osiągnięciu przez rynek konkretnej ceny. W ramach zleceń oczekujących wyróżniamy: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop oraz Sell Stop. Każde z nich służy realizacji określonych strategii, zależnych od przewidywań tradera co do przyszłych ruchów cen. Ponadto trader może ustawić zlecenia stop-loss i take-profit, które pozwalają automatycznie zamknąć pozycję po osiągnięciu określonego poziomu strat lub zysków, co jest kluczowe dla zarządzania ryzykiem. Wybór odpowiedniego rodzaju zlecenia zależy od indywidualnej strategii i preferencji inwestora oraz od obecnych warunków rynkowych.

Zlecenia oczekujące i natychmiastowe – czym się różnią?

Na rynku Forex można używać dwóch głównych rodzajów zleceń: natychmiastowych i oczekujących. Zlecenia natychmiastowe pozwalają inwestorom kupować lub sprzedawać walutę po aktualnej cenie rynkowej, co jest szybkie i bezpośrednie. Z kolei zlecenia oczekujące są umieszczane z zamiarem ich realizacji w przyszłości, gdy osiągną określone warunki cenowe. Te zlecenia pozwalają na bardziej zaawansowane strategie handlowe, gdzie inwestorzy mogą planować swoje wejścia i wyjścia z pozycji w zależności od określonych scenariuszy rynkowych. Wybór między tymi rodzajami zleceń zależy od preferencji i strategii inwestora na rynku Forex.

Zlecenia kupna i zlecenie sprzedaży na rynku Forex

Na rynku Forex, zlecenia kupna (Buy Orders) są wykorzystywane do zakupu par walutowych.

 1. Buy Market:
  • Jest to natychmiastowe kupno waluty po bieżącej cenie rynkowej.
  • Traderzy korzystają z tego zlecenia, gdy spodziewają się, że wartość waluty wzrośnie.
 2. Buy Limit:
  • Aktywowane, gdy cena spadnie do określonego poziomu.
  • Pozwala na zakup aktywów po korzystnej cenie, niższej niż obecna cena rynkowa.
  • Traderzy ustawiają zlecenie, przewidując, że po osiągnięciu określonej, niższej ceny, rynek odwróci się i cena ponownie wzrośnie.
 3. Buy Stop:
  • Aktywowane, gdy cena rynkowa osiągnie określony, wyższy poziom.
  • Używane, gdy trader przewiduje, że przekroczenie pewnego poziomu cenowego spowoduje dalszy wzrost.

Zlecenia sprzedaży (Sell Orders) na Forex są używane do sprzedania par walutowych.

 1. Sell Market:
  • Natychmiastowa sprzedaż po bieżącej cenie rynkowej.
  • Wykorzystywane, gdy trader spodziewa się, że wartość waluty spadnie.
 2. Sell Limit:
  • Aktywowane, gdy cena rynkowa osiągnie wyznaczony, wyższy poziom.
  • Pozwala na sprzedaż waluty po cenie wyższej niż obecna.
  • Ustawiane, gdy trader przewiduje, że po osiągnięciu określonej, wyższej ceny, rynek się odwróci i wartość waluty zacznie spadać.
 3. Sell Stop:
  • Aktywowane, gdy cena rynkowa osiągnie określony, niższy poziom.
  • Jest to strategia używana, gdy trader przewiduje, że cena, przekraczając pewien poziom, będzie kontynuować trend zniżkowy.

Zlecenie oczekujące Buy limit i sell limit

„Zlecenie oczekujące” na rynku Forex działa na podobnej zasadzie jak na innych rynkach finansowych CFD. Jest to instrukcja transakcji kupna lub sprzedaży pary walutowej, która nie jest natychmiast realizowana, ale oczekuje na osiągnięcie przez rynek określonych przez tradera warunków cenowych. Istnieje kilka rodzajów zleceń oczekujących na Forex:

Zlecenie Buy Limit:

 • Opis: Zlecenie to jest używane, gdy trader chce kupić parę walutową po cenie niższej niż obecna cena rynkowa.
 • Przykład: Jeśli EUR/USD jest obecnie wyceniane na 1.2000, a trader uważa, że cena spadnie do 1.1980 zanim ponownie wzrośnie, może złożyć zlecenie Buy Limit na poziomie 1.1980.

Zlecenie Sell Limit:

 • Opis: Jest to instrukcja sprzedaży pary walutowej po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa.
 • Przykład: Jeśli EUR/USD jest obecnie wyceniane na 1.2000, a trader przewiduje, że cena wzrośnie do 1.2020 zanim zacznie spadać, może złożyć zlecenie Sell Limit na poziomie 1.2020.

Buy stop oraz sell stop

Trader ustala typ zlecenia oczekującego oraz parametry, takie jak cena i wielkość pozycji. Zlecenie jest aktywne do momentu jego realizacji lub anulowania przez tradera. Po osiągnięciu przez rynek określonej ceny, zlecenie oczekujące jest automatycznie aktywowane i staje się zleceniem rynkowym.

Zlecenie Buy Stop:

 • Opis: Zlecenie kupna aktywowane po osiągnięciu przez rynek określonej, wyższej ceny. Używane, gdy trader przewiduje, że przekroczenie pewnego poziomu cenowego spowoduje dalszy wzrost.
 • Przykład: Przy cenie EUR/USD równiej 1.2000 trader może ustawić Buy Stop na 1.2020, oczekując, że przekroczenie tego poziomu przyspieszy wzrost.

Zlecenie Sell Stop:

 • Opis: To zlecenie sprzedaży jest aktywowane, gdy cena rynkowa spada do określonego poziomu. Używane, gdy trader spodziewa się, że cena, przekraczając pewien poziom, będzie kontynuować trend zniżkowy.
 • Przykład: Przy cenie EUR/USD równiej 1.2000 trader może ustawić Sell Stop na 1.1980, spodziewając się dalszych spadków po przekroczeniu tego poziomu.

Zlecenia oczekujące są istotnym narzędziem w arsenale tradera Forex, pozwalającym na bardziej elastyczne i strategiczne zarządzanie pozycjami na dynamicznym rynku walutowym. Trader nie musi ciągle obserwować rynku. Ta automatyzacja inwestycji pomaga zabezpieczyć zyski i ograniczyć straty. Umożliwia też zastosowanie konkretnej strategii tradingowej bez konieczności ciągłego monitorowania pozycji.

Stop loss i Take Profit na platformie

„Stop Loss” jest rodzajem zlecenia, którego celem jest ograniczenie potencjalnych strat inwestora na rynku Forex. Zlecenie to automatycznie zamyka otwartą pozycję, gdy cena rynkowa osiągnie określony przez tradera poziom.

Funkcje i Zalety Stop Loss:

 • Ograniczenie Strat: Stop Loss pozwala zdefiniować maksymalną akceptowalną stratę na danej transakcji.
 • Automatyzacja: Działa automatycznie, bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.
 • Zabezpieczenie Kapitału: Pomaga zabezpieczyć kapitał inwestycyjny przed nieprzewidywalnymi ruchami cen.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Niezbędne narzędzie do efektywnego zarządzania ryzykiem.

Jak Ustawić Stop Loss:

 1. Analiza Rynku: Określenie akceptowalnego poziomu strat, zazwyczaj w oparciu o analizę techniczną i fundamentalną.
 2. Ustalenie Poziomu: Wprowadzenie konkretnej ceny lub procentowej wartości straty kapitału, po której pozycja ma zostać zamknięta.
 3. Monitorowanie: Chociaż SL działa automatycznie, warto regularnie przeglądać i dostosowywać ustawienia do zmieniających się warunków rynkowych.

„Take Profit” to zlecenie, które automatycznie zamyka otwartą pozycję po osiągnięciu przez cenę rynkową poziomu, przy którym trader chce zrealizować zysk.

Funkcje i Zalety Take Profit:

 • Realizacja Zysków: Automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie poziom zapewniający zysk.
 • Zabezpieczenie Przed Zmianami Rynku: Gwarantuje realizację zysków przed nagłymi zmianami na rynku.
 • Automatyzacja Procesu: Pozwala na „ustawienie i zapomnienie”, bez potrzeby stałego monitorowania.

Jak Ustawić Take Profit:

 1. Planowanie: Określenie poziomu cenowego, przy którym inwestor chce zrealizować zysk.
 2. Ustalenie Poziomu: Wprowadzenie wartości Take Profit w platformie tradingowej.
 3. Dostosowywanie: Regularna aktualizacja ustawień w zależności od strategii i warunków rynkowych.

Wskazówki Użycia:

 • Zawsze używaj SL i TP jako części ogólnej strategii zarządzania ryzykiem.
 • Ustalaj zlecenia na podstawie analizę rynku, nie tylko na intuicję.
 • Regularnie przeglądaj i dostosowuj ustawienia zleceń.

Podsumowanie

Wiedza na temat zleceń na rynku Forex jest niezbędna dla inwestorów z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, różne rodzaje transakcji pozwalają na precyzyjne zarządzanie transakcjami, co jest istotne dla maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Po drugie, umiejętność korzystania ze zleceń takich jak Stop Loss czy Take Profit gwarantuje efektywne zarządzanie ryzykiem, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Dodatkowo biegłość w korzystaniu z różnych zleceń pozwala na automatyzację procesu inwestycyjnego i wykorzystanie strategicznych punktów wejścia oraz wyjścia z rynku. Wiedza ta jest niezbędna dla budowania i realizacji świadomych i przemyślanych strategii inwestycyjnych, które są dostosowane do indywidualnych celów i preferencji ryzyka każdego inwestora.

Zastanawiasz się, jak osiągnąć zyski i sukces na giełdzie? Kliknij tutaj i zapisz się na bezpłatne spotkanie online, gdzie pod okiem inwestora z 16-letnim doświadczeniem dowiedz się wszystkiego, co potrzebujesz na start.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top