Elite Expert Club

Strategia Swing Trading – dlaczego warto ją wybrać? 

Inwestowanie na rynku Forex, czyli globalnym rynku wymiany walut, stanowi doskonałą okazję do pomnażania kapitału dla inwestorów, którzy są gotowi podjąć ryzyko związane z dynamicznym charakterem tego rynku.

Co warto wiedzieć? Na rynku Forex inwestorzy mogą przeprowadzać różnorodne transakcje, z których każda odznacza się odmiennymi strategiami i horyzontami czasowymi.

 • Swing trading to strategia długoterminowa, gdzie pozycje są utrzymywane przez dłuższy okres, co pozwala złapać większe ruchy cen.
 • Day trading z kolei, to strategia krótkoterminowa, w której inwestor otwiera i zamyka pozycje w ciągu jednego dnia, starając się skorzystać z niewielkich fluktuacji cen.
 • Z kolei scalp trading to ekstremalna forma krótkoterminowego inwestowania, polegająca na przeprowadzaniu bardzo dużej liczby transakcji na niewielkie kwoty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej.

Przedstawiamy informacje, które na bazie naszego doświadczenia, musi wiedzieć każda osoba interesująca się swing tradingiem.

Czym jest swing trading? Informacje dla początkujących

Swing trading to strategia inwestowania na Forex i CFD, który charakteryzuje się podejmowaniem transakcji o średnim okresie trwania, zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni. Celem tej strategii jest wykorzystanie wahania cen akcji, walut czy innych instrumentów finansowych. Inwestorzy stosujący swing trading starają się „złapać” znaczące ruchy cen w krótkim lub średnim okresie. Kluczem do sukcesu jest tutaj zdolność do identyfikacji wzorców i trendów cenowych oraz zastosowanie efektywnego zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować ewentualne straty. Swing trading jest często preferowany przez indywidualnych inwestorów ze względu na jego elastyczność, ponieważ nie wymaga ciągłego monitorowania rynku w ciągu dnia. W tej strategii inwestycyjnej analiza techniczna odgrywa kluczową rolę, ponieważ pozwala na identyfikację punktów wejścia i wyjścia z rynku oraz ustalenie poziomów zabezpieczeń i celów zysku. Przy stosowaniu swing tradingu traderzy powinni być też świadomi wpływu różnych wydarzeń makroekonomicznych i danych rynkowych na wartość instrumentów finansowych, w które inwestują.

Chcesz inwestować skutecznie? Kliknij Tutaj i zapisz się na bezpłatny webinar i zabezpiecz swoje inwestycje!

7 najważniejszych zalet Swing tradingu

7 powodów, dlaczego warto stosować styl swingowy:

 1. Elastyczność Czasowa: Swing trading nie wymaga od traderów ciągłego przysiadania przed ekranem komputera, co pozwala na elastyczność i zdolność do połączenia handlu z innymi obowiązkami.
 2. Wykorzystanie Trendów Krótko i Średnioterminowych: Ta strategia pozwala na skorzystanie zarówno z krótkotrwałych, jak i średnioterminowych trendów rynkowych.
 3. Efektywne Zarządzanie Ryzykiem: Możliwość ustawienia zleceń stop-loss i take-profit pozwala na kontrolę ryzyka i zabezpieczenie przed dużymi stratami.
 4. Zdolność do Dywersyfikacji: Swing trading umożliwia handel wieloma aktywami, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 5. Przystępność dla Początkujących: Strategia jest stosunkowo łatwa do zrozumienia i wdrożenia nawet dla mniej doświadczonych inwestorów.
 6. Mniejsze Koszty Transakcyjne: W porównaniu do strategii typu day, swing trading generuje mniej transakcji, co skutkuje niższymi łącznymi kosztami prowizji i spreadów.
 7. Przewidywanie Ruchów Rynku: Analiza techniczna stosowana w swing tradingu pozwala na identyfikowanie i prognozowanie przyszłych ruchów cen, co umożliwia inwestorom podjęcie informowanych decyzji.

Wady

Dlaczego musisz zastanowić się nad tą formą inwestowania — wady:

 1. Ryzyko Nocne: Pozostawienie pozycji otwartych na noc zwiększa ryzyko niespodziewanych zmian cen (wysokie ryzyko utraty pieniędzy).
 2. Wymaga Wiedzy: Należy posiadać umiejętność analizy technicznej i rozumienia rynków finansowych.
 3. Niepełne Wykorzystanie Ruchów Rynku: Niektóre zyskowne ruchy na rynku mogą zostać pominięte, jeżeli wystąpią poza planowanym horyzontem inwestycyjnym.
 4. Zmienność: Wysoka zmienność rynku może negatywnie wpływać na strategię swing tradingu.
 5. Koszty Transakcyjne: W zależności od liczby transakcji, koszty prowizji i spreadów mogą się sumować.
 6. Wpływ Wydarzeń Gospodarczych: Makroekonomiczne wydarzenia mogą szybko zmienić kierunek trendu, wpływając na otwarte pozycje.

Jaki interwał czasowy wybrać przy swing tradingu na Forex?

Swing trading na Forex często operuje na interwałach czasowych od kilku dni do kilku tygodni. Oto jak różne ramy czasowe są wykorzystywane w tej strategii:

 • H4 (4-godzinny): Jest to najkrótszy interwał czasowy, jaki zwykle jest brany pod uwagę przy strategiach swing tradingu. Wykresy 4-godzinne dostarczają wystarczającej ilości danych do identyfikowania trendów i formacji cenowych, jednocześnie umożliwiając reagowanie na ruchy rynku w odpowiednim czasie.
 • D1 (dzienny): Wykres dzienny to jedna z najczęściej stosowanych ram czasowych w swing tradingu. Pozwala na analizę ogólnych trendów rynkowych i jest wystarczająco czuły, aby uchwycić większe ruchy cen, jednocześnie minimalizując „szum” rynkowy.
 • W1 (tygodniowy): Tygodniowe wykresy są wykorzystywane do analizy długoterminowych trendów i identyfikowania głównych poziomów wsparcia oraz oporu. Wykresy te są mniej zatłoczone i oferują bardziej klarowny widok na rynek, co jest szczególnie korzystne dla swing traderów, którzy preferują rzadsze, ale bardziej przemyślane transakcje.

Strategia swing trading, długoterminowa inwestycja

Swing trading na rynku Forex to strategia, która polega na realizacji zysków z fluktuacji cen walut w średnim okresie czasowym. Jest to podejście pomiędzy day tradingiem (handlem intraday), który koncentruje się na krótkoterminowych ruchach cen, a pozycyjnym tradingiem, mającym na celu utrzymywanie pozycji przez dłuższe okresy.

Swing traderzy na rynku Forex muszą przede wszystkim zwracać uwagę na analizę techniczną, identyfikując kluczowe poziomy wsparcia i oporu, trendu oraz formacje cenowe. Ponadto wartość dodana pochodzi także z analizy fundamentalnej — zrozumienie podstawowych wskaźników ekonomicznych i ich wpływ na pary walutowe jest niezbędne. Inwestorzy powinni także stosować narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i take-profit, aby chronić swoje kapitały przed znaczącymi stratami. Równie ważne jest ciągłe monitorowanie wiadomości i wydarzeń ekonomicznych, które mogą wpływać na kursy walut, oraz rozwijanie i przestrzeganie spersonalizowanego planu tradingowego.

Jakie ryzyka czekają na swing traderów?

Pierwszym jest ryzyko rynkowe, związane z inherentną zmiennością rynków finansowych, które mogą doświadczać gwałtownych zmian i zwrotów. Gapy cenowe, czyli różnice w cenach pomiędzy kolejnymi sesjami handlowymi, są również powodem niepokoju, ponieważ mogą znacząco wpłynąć na wartość pozycji, co przekłada się na ryzyko utraty pieniędzy.

Ryzyko techniczne również jest kluczowe do rozważenia. Problemy z działaniem platformy handlowej, błędy w oprogramowaniu, czy złe połączenie internetowe mogą uniemożliwić efektywne zarządzanie pozycjami. Opóźnienia w realizacji zleceń są kolejnym zagrożeniem, ponieważ mogą prowadzić do wejścia, lub wyjścia z rynku po mniej korzystnych cenach. Kolejną kategorią jest ryzyko związane z zarządzaniem kapitałem. Złe praktyki zarządzania ryzykiem, jak brak ustawiania zlecenia stop-loss, mogą prowadzić do dużych strat. Ponadto, użycie zbyt dużej dźwigni finansowej może nie tylko zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko strat.

Aspekty psychologiczne także odgrywają znaczącą rolę. Stres, presja oraz emocje, takie jak chciwość i strach, mogą skutkować błędnymi decyzjami, które z kolei prowadzą do nieudanych transakcji. Ryzyko modelu obejmuje błędy w analizie technicznej lub fundamentalnej, jak i ryzyko, że modele handlowe, które działały w przeszłości, mogą nie przynosić takich samych wyników w przyszłości w związku ze zmianą warunków rynkowych.

Na koniec, nie można zapominać o ryzyku zewnętrznym. Niespodziewane wydarzenia makroekonomiczne, wiadomości rynkowe oraz globalne napięcia i konflikty geopolityczne mogą wszystkie mieć nagły i nieprzewidywalny wpływ na rynki, czyniąc swing trading bardziej ryzykownym.

Podsumowanie ważnych informacji

Jeżeli planujesz rozpoczęcie inwestowania w stylu swing trading, kluczowe jest, abyś zaczął od solidnego wykształcenia i zrozumienia rynków finansowych. Edukuj się na temat analizy technicznej i fundamentalnej, które są niezbędne do identyfikacji korzystnych punktów wejścia i wyjścia na rynek. Nauka zarządzania ryzykiem również jest kluczowa, aby minimalizować potencjalne straty. Przed zaangażowaniem rzeczywistych środków, warto wypróbować swoje strategie na koncie demo, które pozwoli Ci zrozumieć dynamikę rynku bez ryzyka finansowego. Pamiętaj, że swing trading, mimo że może być zyskowny, wiąże się z ryzykiem, więc inwestuj tylko tyle, na ile możesz sobie pozwolić stracić. Na koniec, bądź cierpliwy i dyscyplinowany, ponieważ sukces w tradingu nie przychodzi z dnia na dzień, a konsekwencja i rozwaga są twoimi największymi atutami na drodze do sukcesu inwestycyjnego.

Kliknij tutaj i zapisz się na bezpłatne spotkanie online, gdzie dowiesz się jak zacząć.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top