Elite Expert Club

Teoria Fal Elliotta

Na rynkach finansowych jest wiele metod, które stosują traderzy i inwestorzy, żeby handlować z sukcesem. Wiele osób wie, że głównym zadaniem tradera jest przewidywać ruch ceny, jaki będzie trend, czy trend spadkowy, czy trend wzrostowy, i wykorzystać te informacje w swoim handlu. Trading to sztuka, a ta wymaga porządnego przygotowania i arsenału, od wiedzy, po strategię i umiejętności analizy technicznej wykresu. Po tym artykule dowiesz się czym są Fale Elliotta i jak możesz wykorzystać tę wiedzę na rynku.

Na czym polega teoria fal Elliotta?

Teorię fal stworzył Ralph Nelson Elliott, amerykański księgowy, który odkrył, że ceny na rynku zmieniają się według powtarzalnych wzorców. W 1938 roku po dziewięciu latach badań opublikował pracę „Zasada fali”, która zyskała popularność wśród traderów na całym świecie. Elliott zauważył, że rynek, będący zbiorowiskiem interakcji uczestników, tworzy przewidywalne wzory cenowe, czyli „fale”. Rozpoznając i klasyfikując różne typy fal, trader może efektywnie prognozować zmiany rynkowe i podejmować korzystne decyzje handlowe. Metoda ta jest stosowana nie tylko na giełdzie, ale w handlu różnymi aktywami finansowymi.

Elliott zauważył, że giełda zachowuje się przewidywalnie i tworzy te same wzory cenowe lub „fale” na wykresie cenowym. Opisał i sklasyfikował wszystkie rodzaje fal, jakie można spotkać na rynku. Zadaniem tradera jest zrozumienie, jaki rodzaj się formuje i w jakim stopniu się uformował. Jeśli traderowi uda się przewidzieć i określić kierunek trendu, wówczas może wykorzystać potencjał inwestycyjny i podjąć zyskowną decyzję handlową.

Jak działają fale? Analiza fal Elliotta

Analiza fal Elliotta to metoda technicznej analizy rynku, która opiera się na idei, że ruchy cen aktywów finansowych są wynikiem powtarzalnych wzorców, zwanych falami. Te wzorce można przewidzieć i wykorzystać do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oto jak to działa:

 1. Struktura fal. Ralph Nelson Elliott zidentyfikował, że ruchy cen składają się z „fal motorycznych” i „fal korygujących”. Fale motoryczne składają się z pięciu fal (oznaczonych cyframi 1-5), które poruszają się w kierunku głównego trendu. Fale korygujące, składające się z trzech fal (oznaczonych literami A, B, C), poruszają się przeciwnie do trendu głównego.

 2. Różne skale fal. Elliott zauważył, że fale występują w różnych skalach — od wielkich cykli trwających wiele lat po mniejsze, które można zaobserwować na wykresach dziennych czy godzinowych. To znaczy, że fale mniejsze tworzą większe fale w hierarchii rynkowej.

 3. Zasady i wytyczne. W analizie fal Elliotta istnieją zasady, które pomagają określić, gdzie i jak fale mogą się formować. Na przykład, fala 3 nie może być najkrótszą spośród fal 1, 3 i 5, a fala 2 nigdy nie może cofnąć się poniżej początku fali 1. Oprócz zasad istnieją również wytyczne, które wskazują potencjalne zachowania rynku, jak np. głębokość korekty czy relacje długości fal.

 4. Korzystanie z analizy. Traderzy używają tej analizy do prognozowania przyszłych ruchów cen na podstawie obserwowanych wzorców fal. Na przykład, jeśli fale 1-5 zostały zakończone, trader może oczekiwać, że nastąpi korekta składająca się z trzech fal (A, B, C).

 5. Wsparcie dla decyzji. Analiza fal pozwala traderom na określenie możliwych punktów wejścia i wyjścia z rynku, pomaga ustalić stop-lossy i cele zysków.

Analiza fal Elliotta jest stosunkowo skomplikowana i wymaga sporej praktyki oraz doświadczenia w interpretacji rynkowych wzorców, ale jest bardzo ceniona wśród doświadczonych traderów ze względu na jej dogłębne podejście do mechaniki rynku.

Liczby Fibonacciego

Analiza fal Elliotta na rynku Forex często wykorzystuje liczby Fibonacciego do prognozowania rozmiarów fal. Sekwencja Fibonacciego, odkryta przez włoskiego matematyka Leonarda Fibonacci w XIII wieku, po raz pierwszy została opublikowana w jego „Księdze obliczeń” z 1202 roku. Sekwencja ta wynika z rozwiązania teoretycznego problemu rozmnażania się królików, gdzie wynikowy ciąg liczb takich jak 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, itd., wykazuje niesamowite właściwości. Jedną z nich jest „złoty podział” lub „boska proporcja” (phi), wynosząca 0,618, która otrzymywana jest przez podzielenie mniejszego elementu ciągu przez większy. Jeśli podzielimy większy element przez mniejszy, otrzymamy odwrotną wartość 1,618. Odniesienia do tej proporcji można znaleźć w muzyce, sztuce, architekturze i biologii, gdzie jej harmonia jest szczególnie ceniona.

Fibonacci w teorii Elliotta

Liczby Fibonacciego odgrywają kluczową rolę w teorii fal Ralpha Nelsona Elliotta, ponieważ są szeroko stosowane do przewidywania potencjalnych punktów zwrotnych, poziomów wsparcia i oporu oraz celów cenowych na rynkach finansowych. Oto kilka głównych sposobów, w jakie liczby Fibonacciego są integrowane z analizą falową:

 1. Retracements (korekty): W teorii fal Elliotta, po zakończeniu fali motorycznej często następuje korekta, która zazwyczaj osiąga poziomy Fibonacciego 38.2%, 50% lub 61.8% poprzedniej fali. Na przykład, jeśli fala wzrostowa zwiększyła cenę aktywa o 100 punktów, to korekta może spowodować spadek o 38, 50 lub 62 punkty przed kontynuacją trendu.

 2. Extensions (rozszerzenia): Po zakończeniu standardowej sekwencji fal traderzy mogą użyć mnożników Fibonacciego, takich jak 1.618, 2.618 itd., aby określić, gdzie może zakończyć się następna fala motoryczna. Na przykład, jeśli fala pierwsza była równa 100 punktów, to fala trzecia, często będąca najdłuższą i najsilniejszą, może osiągnąć poziom 161.8 punktów powyżej końca fali drugiej.

 3. Projections (projekcje): Projekcje to kolejny sposób wykorzystania liczb Fibonacciego, w którym fale są projektowane do przodu w czasie i przestrzeni, aby określić potencjalne zakończenie przyszłych fal na podstawie długości i czasu trwania wcześniejszych fal.

 4. Time retracements: Elliott i inni analitycy używają również sekwencji Fibonacciego do przewidywania czasu trwania fal. Na przykład, jeśli fala pierwsza trwała 8 sesji, to przyszłe fale mogą trwać inne, określone przez Fibonacciego liczby sesji.

 5. Cluster areas (obszary skupienia): Często zdarza się, że różne poziomy Fibonacciego z różnych fal (zarówno w odniesieniu do ceny, jak i czasu) przecinają się w określonych obszarach, tworząc silne poziomy wsparcia lub oporu.

Integracja liczb Fibonacciego z teorią fal Elliotta jest powszechnie stosowana przez traderów do zwiększania precyzji w identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na rynku, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i ustalanie celów zysku.

Podstawy teorii fal na wykresie

Teoria rozróżnia dwa główne typy fal: motoryczne (czyli impulsywne) i korygujące (korekcyjne). Fale motoryczne składają się z 5 fal (oznaczone jako 1, 2, 3, 4, 5), które poruszają się zgodnie z głównym trendem rynku. Fale korygujące to trzy mniejsze fale (A, B, C), które poruszają się w kierunku przeciwnym do głównego trendu.

 • Fala 1: Pierwsza fala impulsowa, która zazwyczaj nie jest bardzo silna, ponieważ wielu inwestorów nadal pozostaje sceptycznie nastawionych do trendu.
 • Fala 2: Fala korygująca, która zwykle nie przekracza początku fali 1.
 • Fala 3: Najdłuższa i najbardziej dynamiczna fala, która przekracza szczyt fali 1. Jest to zazwyczaj najłatwiejsza fala do handlu ze względu na jej siłę.
 • Fala 4: Kolejna fala korygująca, która zwykle nie schodzi poniżej szczytu fali 1.
 • Fala 5: Ostatnia fala impulsowa, która często jest osłabiona, ponieważ większość inwestorów rozpoczyna zabezpieczanie zysków i przygotowuje się na większą korektę.

O tym pamiętaj!

 • Fala 2 nigdy nie cofa się całkowicie poza początek fali 1.
 • Fala 3 nigdy nie jest najkrótsza spośród fal impulsywnych.
 • Fala 4 nie nakłada się na zakres ceny fali 1, w przypadku rynków finansowych gdzie ceny wzrastają.

Podsumowanie

Koncepcja fal opiera się na założeniu, że dynamika cen przejawia się w cyklicznych sekwencjach zwanych falami. Zgodnie z tym podejściem, typowa struktura falowa składa się z pięciu fal zgodnych z głównym trendem rynkowym oraz trzech fal korekcyjnych. Teoria fal Elliotta, choć kompleksowa i wymagająca czasu na zgłębienie oraz aplikację, jest popularna wśród traderów. Wielu z nich łączy zasady tej teorii z innymi metodami analizy technicznej, co zwiększa prawdopodobieństwo identyfikacji korzystnych formacji rynkowych.

Zastanawiasz się jak rozpocząć handel na giełdzie?Kliknij tutaj i zapisz się na bezpłatne spotkanie online, gdzie dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz na start.

Scroll to Top