Elite Expert Club

Jak określać priorytety dzięki macierzy Eisenhowera

Czy Tobie równie ciągle brakuje czasu? Masz wrażenie, że Twój dzień to nieustanne gaszenie setek mniejszych i większych pożarów, a nie efektywna praca? Ciągle na głowę spadają Ci nowe obowiązki, a zamieszanie jest takie, że nie wiesz, w co ręce włożyć? 

Najprawdopodobniej masz problem z określaniem priorytetów i zarządzaniem swoim czasem. Dziś zajmiemy się tym pierwszym problemem. Świetnym narzędziem jest w tym wypadku macierz Eisenhowera, ponieważ jest ona prosta i skuteczna zarazem.

Czym jest macierz Eisenhowera?

Macierz Eisenhowera, znana również jako macierz priorytetowa Eisenhowera, to narzędzie do zarządzania czasem i priorytetami, które jest używane do kategoryzowania zadań na podstawie ich ważności i pilności. Nazwa pochodzi od nazwiska byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Dwighta D. Eisenhowera, który jest przypisywany jako autor tego podejścia.

Dwight D. Eisenhower, zanim jeszcze został prezydentem Stanów Zjednoczonych, był generałem i naczelnym dowódcą alianckich sił zbrojnych w czasie II Wojny Światowej. Oznacza to, że dowodził tysiącami ludzi oraz musiał mierzyć się z wieloma, często trudnymi decyzjami i zadaniami. To doprowadziło go do opracowania ciekawego sposobu określania priorytetów, który może przydać się i Tobie.

Cztery ćwiartki macierzy Eisenhowera

Macierz Eisenhowera jest przedstawiana w formie dwuwymiarowej tabeli, która posiada cztery kwadraty lub sekcje, a każda z nich reprezentuje inny poziom pilności i ważności zadania:

 1. Pilne i ważne
 2. Ważne, lecz niepilne
 3. Pilne, lecz nieważne
 4. Niepilne i nieważne

Macierz pomaga osobom zarządzać swoimi działaniami, zaplanować oraz identyfikować, które zadania wymagają priorytetowego traktowania, a które można odłożyć lub zdelegować. Jest to narzędzie, które pomaga skupić się na kluczowych celach, unikać nagłych rozpraszaczy i efektywniej alokować czas oraz zasoby.

Jak ustalać priorytety, zadania pilne i ważne pierwszej ćwiartki

Pierwsza ćwiartka macierzy Eisenhowera, czyli obszar zadań ważnych i pilnych, zawiera zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi, ponieważ są zarówno istotne dla osiągnięcia długoterminowych celów, jak i muszą zostać rozwiązane niezwłocznie. Ten obszar dotyczy sytuacji kryzysowych, nagłych problemów i kluczowych zadań, które mają wpływ na strategiczny sukces.

Pomocne pytania do zadania sobie odnośnie zadań w tej ćwiartce:

 1. Czy to zadanie ma kluczowy wpływ na osiągnięcie moich długoterminowych celów?
 2. Jakie są konsekwencje zaniedbania tego zadania w kontekście osiągnięcia celów?
 3. Czy jestem jedyną osobą, która może to zadanie wykonać, czy mogę je zdelegować?
 4. Jakie są dostępne zasoby i wsparcie do rozwiązania tego zadania w krótkim czasie?
 5. Czy to zadanie jest powiązane z aktualnymi priorytetami organizacji lub moich osobistych celów?
 6. Czy istnieją inne zadania, które można opóźnić lub zminimalizować, aby skupić się na tym pilnym i ważnym zadaniu?
 7. Jaka jest realna skala tego problemu i jakie działania są potrzebne, aby go rozwiązać?

Ważne jest, aby skupić się na zadaniach w tej ćwiartce, ale także unikać przekształcania ich w ciągły stan pilności. Warto zastanowić się nad tym, czy istnieją sposoby, aby przewidzieć i zapobiegać pojawianiu się takich kryzysowych sytuacji w przyszłości poprzez lepsze planowanie, monitorowanie i zarządzanie.

Druga ćwiartka na matrycy priorytetów

Druga ćwiartka macierzy Eisenhowera odnosi się do obszaru zadań ważnych, ale niepilnych. Są to zadania, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia długoterminowych celów, jednak nie wymagają nagłego działania. W tym obszarze chodzi o planowanie, strategię i priorytetyzację, aby efektywnie osiągnąć sukces w przyszłości.

Pomocne pytania do zadania sobie odnośnie zadań w tej ćwiartce:

 1. Jakie zadania i działania przyczynią się do długoterminowego rozwoju i sukcesu?
 2. Jakie są konsekwencje zaniedbania tych zadań w perspektywie długoterminowej?
 3. Czy istnieją określone terminy lub etapy, które warto ustawić, aby monitorować postęp tych zadań?
 4. Czy te zadania mogą być zintegrowane z bieżącymi projektami lub planami?
 5. Jakie korzyści przyniesie skupienie się na tych ważnych, ale niepilnych zadaniach?
 6. Czy te zadania wymagają specyficznych zasobów lub umiejętności, których obecnie nie posiadam?
 7. Jakie kroki mogę podjąć, aby zabezpieczyć czas i zasoby na realizację tych zadań w harmonogramie?

Warto podkreślić, że zadania w tej ćwiartce są często pomijane lub odkładane ze względu na brak natychmiastowej pilności. Jednakże ignorowanie tych zadań może prowadzić do utraty możliwości rozwoju, innowacji i osiągnięcia długoterminowych celów. Dlatego istotne jest, aby efektywnie zarządzać tym obszarem, tworząc plany i struktury, które pozwolą na skuteczną realizację tych ważnych zadań w odpowiednim czasie.

Pilne, lecz nieważne

Trzecia ćwiartka macierzy Eisenhowera dotyczy zadań, które są pilne, ale nieważne. Oznacza to, że są to naglące sprawy, które wymagają natychmiastowej uwagi, ale nie przyczyniają się bezpośrednio do osiągnięcia głównych celów czy priorytetów. Często są to rozpraszacze, nagłe prośby innych osób lub problemy, które wymagają szybkiego działania, ale nie posiadają większej wagi w kontekście długoterminowej strategii.

Pomocne pytania do zadania sobie odnośnie zadań w tej ćwiartce:

 1. Czy to zadanie ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie moich długoterminowych celów?
 2. Czy pilność tego zadania jest rzeczywiście uzasadniona, czy może zostać opóźniona?
 3. Czy istnieją inne osoby lub zasoby, które mogą się zająć tym pilnym, ale nieważnym zadaniem?
 4. Jakie konsekwencje wynikają z odkładania zadań ważnych na rzecz tych pilnych, ale nieważnych?
 5. Czy to zadanie jest reakcją na nagłą sytuację czy też stało się pilne poprzez brak odpowiedniego planowania?
 6. Czy długoterminowe cele i plany nie powinny być skupione na zadaniach ważnych zamiast reagować na pilne, acz nieważne sytuacje?
 7. Jakie są realne korzyści z poświęcenia czasu na to pilne, ale nieważne zadanie?

Kontrola nad zadaniem w tej ćwiartce polega na umiejętnym rozróżnieniu, które sytuacje faktycznie wymagają błyskawicznego reagowania, a które można zminimalizować lub delegetować. Unikanie pułapki ciągłego reagowania na nagłe sprawy może pomóc w efektywnym skierowaniu wysiłków na zadania, które rzeczywiście przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu i realizacji celów.

Skuteczne narzędzie do zarządzania czasem, oto 4 ćwiartka

Czwarta i ostatnia ćwiartka macierzy Eisenhowera dotyczy zadań, które są niepilne i nieważne. Są to zadania o niskim priorytecie, które nie mają istotnego wpływu ani na długoterminowe cele, ani na pilne kwestie. Zadania te mogą być zbędne, rozpraszające lub małowartościowe w kontekście osiągnięcia sukcesu. Wolny czas możesz poświecić swoim pasjom lub poczytać, jak zostać inwestorem.

Pomocne pytania do zadania sobie odnośnie zadań w tej ćwiartce:

 1. Czy to zadanie ma jakikolwiek wkład w osiągnięcie moich długoterminowych celów?
 2. Dlaczego to zadanie pojawiło się w moim planie lub harmonogramie?
 3. Czy opóźnienie lub zaniechanie tego zadania będzie miało jakieś istotne skutki?
 4. Czy istnieje ktoś inny, kto mógłby się zająć tym zadaniem, jeśli jest to konieczne?
 5. Czy to zadanie jest rezultatem nadmiernego skupiania się na szczegółach kosztem głównych celów?
 6. Czy zrezygnowanie z tego zadania pozwoli mi na wyzwolenie czasu i zasobów na rzecz zadań ważniejszych?
 7. Jakie są korzyści z konsekwentnego eliminowania zadań, które są niepilne i nieważne?

Zadania w tej ćwiartce są często powodem marnowania cennego czasu i energii. Istotne jest identyfikowanie i usuwanie z listy zadań tych pozycji, które nie przynoszą wartości ani długoterminowych, ani krótkoterminowych. Skupienie na zadaniach ważnych oraz umiejętność odróżniania ich od zadań nieistotnych może znacząco poprawić efektywność i skuteczność zarządzania czasem i zadaniami. 

Wady i zalety matrycy zarządzaniaKorzystanie z macierzy Eisenhowera, podobnie jak każdego narzędzia zarządzania czasem i priorytetami, ma swoje wady i zalety. Oto kilka z nich:

Zalety:

 1. Klarowna kategoryzacja zadań: Macierz Eisenhowera umożliwia jasne i szybkie określenie priorytetów w zadanym zestawie zadań. Pomaga w odróżnieniu zadań ważnych od tych, które są mniej istotne.
 2. Skupienie na celach strategicznych: Pomaga uniknąć pułapki natychmiastowych spraw, skierowując uwagę na zadania, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu i osiągnięcia celów.
 3. Efektywne zarządzanie czasem: Pomaga w efektywnym alokowaniu czasu i zasobów na podstawie ich priorytetów, co minimalizuje straty wynikające z rozpraszaczy i zadań o niskiej wartości.
 4. Delegacja i wybór działań: Pomaga w podejmowaniu decyzji odnośnie do tego, które zadania można zdelegować, a które należy wykonać osobiście.

Wady:

 1. Zbyt uproszczone podejście: Macierz Eisenhowera może nie uwzględniać pewnych niuansów i złożoności sytuacji. Niektóre zadania mogą mieć aspekty ważne i pilne jednocześnie, co utrudnia ich dokładne przypisanie do jednej kategorii.
 2. Brak elastyczności: Podejście oparte na macierzy może być zbyt sztywne w pewnych przypadkach, ignorując zmienne warunki i nieprzewidziane okoliczności.
 3. Ograniczenia w złożonych projektach: W przypadku długoterminowych projektów lub zadań o dużym stopniu złożoności, macierz może nie dostarczyć wystarczającego kontekstu do dokładnego zarządzania nimi.
 4. Możliwość ignorowania pilności: Skupianie się jedynie na długoterminowych celach może prowadzić do zaniedbywania pilnych spraw, które jednak mają wpływ na bieżące funkcjonowanie.
 5. Konieczność dyscypliny: Efektywne korzystanie z macierzy wymaga dyscypliny i konsekwencji w jej stosowaniu. Jeśli nie jesteśmy systematyczni, narzędzie może stracić na swojej wartości.

Macierz EISENHOWERA – JAK wykorzystać do zarządzania zadaniami i ogarnięcia chaosu

Najprostszym sposobem na zastosowanie macierzy jest podzielenie jakiejkolwiek powierzchni (np. tablicy) na cztery ćwiartki. Następnie na samoprzylepnych karteczkach wypisujemy wszystkie zadania, które mamy do wykonania w tym tygodniu. Bierz do ręki jedną kartkę na raz, przemyśl krytycznie działanie, którego konieczność wykonania ona indukuje, i przydziel ją do odpowiedniej ćwiartki. Bądź uczciwy w swojej ocenie – to, że chcesz coś zrobić, nie znaczy ,że jest pilne i odwrotnie, a rzeczy ważne dla Ciebie nie muszą być wcale priorytetowe.

Macierz Eisenhowera to prosty i praktyczny sposób pozwalający nam lepiej zarządzać zadaniami w czasie. Dzięki niej wiesz, nie tylko co masz zrobić dzisiaj, ale gdy pojawia się jakieś wolne okienko – co możesz zrobić dodatkowo. Pomaga Ci się to skoncentrować na działaniach krótko- i długoterminowych, a co za tym idzie mniej marnować swój cenny czas.

Oto kilka rad dla Ciebie odnośnie stosowania tego narzędzia:

 1. Regularność: Regularnie aktualizuj i przeglądaj macierz. To pomoże utrzymać skuteczność w zarządzaniu priorytetami.
 2. Realizowalność: Nie umieszczaj zbyt wielu zadań w jednej kategorii. Staraj się utrzymać równowagę między nimi.
 3. Rzetelność: Oszacuj rzeczywiste ważności i pilność każdego zadania. Nie przesadzaj z oznaczaniem zadań jako pilnych i ważnych, jeśli nie są naprawdę.
 4. Planowanie: Ustal konkretne terminy dla zadań w kategorii „Ważne, ale niepilne”. To pomoże uniknąć ich odkładania na później.
 5. Delegacja: Jeśli to możliwe, zdeleguj zadania z kategorii „Pilne, ale nieważne”. To pozwoli ci skupić się na ważniejszych aspektach.
 6. Odłączanie się: Skup się na zadaniach ważnych i ogranicz rozpraszacze, takie jak stałe sprawdzanie poczty e-mail czy mediów społecznościowych.
 7. Monitorowanie postępów: Śledź swoje postępy, aby upewnić się, że skupiasz się na kluczowych celach i zadaniach.

Pamiętaj, że macierz Eisenhowera to narzędzie, a nie sztywna reguła. Dostosuj ją do swoich potrzeb i stylu pracy, aby osiągnąć efektywność w zarządzaniu czasem i priorytetami.

A jeśli zastanawiasz się, jak zacząć inwestować na rynkach finansowych z traderem, którym ma 16 lat doświadczenia na giełdzie, kliknij tutaj. Krok po kroku, nie potrzebujesz wiedzy czy doświadczenia, żeby zacząć skutecznie handlować.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top