Elite Expert Club

Zniesienia Fibonacciego na Giełdzie

Ciąg liczb Leonarda Fibonacciego, jedno z najbardziej fascynujących odkryć matematycznych, pozostaje obiektem zainteresowania zarówno matematyków, jak i entuzjastów nauk przyrodniczych od wielu wieków. Dziś przyjrzymy się, jak jedno z największych odkryć matematycznych jest wykorzystywane na giełdzie i w inwestycjach.

Szukasz sprawdzonych strategii inwestycyjnych? Nasz webinar jest miejscem idealnym. Zarejestruj się już dziś i zacznij inwestować mądrzej.

Ciąg Fibonacciego, czym jest?

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Zaczyna się od 0 i 1, a każda następna liczba jest sumą dwóch bezpośrednio poprzedzających ją liczb. W związku z tym, pierwsze liczby ciągu Fibonacciego to:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …

Ciąg ten został nazwany na cześć Leonarda z Pizy, znanego jako Fibonacci, włoskiego matematyka, który opisał ten ciąg w kontekście problemu rozmnażania się królików. Ciąg Fibonacciego ma wiele zastosowań i występuje w różnych dziedzinach, takich jak matematyka, informatyka, teoria gier, biologia (np. w układach kwiatów i owoców), a nawet w sztuce i architekturze. Jest także podstawą dla Złotej Proporcji, która jest uważana za estetycznie przyjemną i znajduje zastosowanie w sztuce i architekturze.

Zainteresowany tematem? Sprawdź również najpopularniejsze formacie harmoniczne w tradingu!

Zniesienia fibonacciego na giełdzie

Zniesienia Fibonacciego na giełdzie są narzędziem analizy technicznej na wykresie wykorzystywanym przez inwestorów do przewidywania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu cen akcji, walut czy innych instrumentów finansowych. Te poziomy są oparte na ciągu Fibonacciego, a dokładniej na pewnych procentowych proporcjach wynikających z tego ciągu.

Główne poziomy Fibonacciego to:

 • 23,6%
 • 38,2%
 • 50% (chociaż nie jest to technicznie liczba z ciągu Fibonacciego, jest często używana w analizie technicznej)
 • 61,8%
 • 78,6%

Jak wyznaczać poziomy fibonacciego

Jak działają Linie Fibonacciego na giełdzie:

Wybór zakresu: Aby użyć zniesień Fibonacciego, inwestor wybiera znaczący ruch cenowy na wykresie – od dołka do szczytu dla trendu wzrostowego lub od szczytu do dołka dla trendu spadkowego.

Rysowanie poziomów: Następnie stosuje się narzędzie Fibonacciego na wykresie. Wiele platform transakcyjnych oferuje narzędzie do rysowania poziomów Fibonacciego. Wybierasz to narzędzie i rysujesz linię między wybranym dołkiem a szczytem (dla trendu wzrostowego) lub od szczytu do dołka (dla trendu spadkowego). Narzędzia te mogą automatycznie może wyznaczyć poziomy procentowe między tymi dwoma punktami.

Interpretacja: Poziomy te są interpretowane jako potencjalne obszary, w których ruch cen może zwolnić, zatrzymać się lub odwrócić. Na przykład, jeśli cena akcji gwałtownie wzrosła, inwestorzy mogą spodziewać się, że poziomy zniesienia Fibonacciego mogą działać jako wsparcie w przyszłym trendzie spadkowym.

Zniesienia Fibonacciego są często używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki trendu i oscylatory, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokładnego przewidywania przyszłych ruchów cen. Ważne jest, aby pamiętać, że żadna metoda analizy technicznej nie gwarantuje sukcesu, a zniesienia Fibonacciego powinny być jednym z wielu narzędzi w arsenale inwestora.

Poziomy wsparcia i oporu na rynkach finansowych

Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe koncepcje w analizie technicznej na rynkach finansowych. Są one wykorzystywane przez traderów i inwestorów do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na wykresach cenowych instrumentów finansowych, takich jak akcje, waluty, towary czy indeksy.

 1. Poziom wsparcia:
  • Jest to poziom cenowy, poniżej którego cena instrumentu finansowego ma trudności z dalszym spadkiem.
  • Wsparcie jest często postrzegane jako „podłoga” cenowa, ponieważ kupujący wchodzą na rynek w większych ilościach, gdy cena zbliża się do tego poziomu, co powoduje zatrzymanie lub odwrócenie spadku ceny.
  • Poziom wsparcia może zostać „przełamany”, jeśli cena spadnie poniżej niego i utrzyma się na niższym poziomie. W takim przypadku dawny poziom wsparcia może stać się nowym poziomem oporu.
 2. Poziom oporu:
  • Jest to poziom cenowy, powyżej którego trudno jest cenie instrumentu wzrosnąć.
  • Opór jest często postrzegany jako „sufit” cenowy, ponieważ sprzedający wchodzą na rynek w większych ilościach, gdy cena zbliża się do tego poziomu, co prowadzi do zatrzymania lub odwrócenia wzrostu ceny.
  • Podobnie jak w przypadku wsparcia, poziom oporu może zostać przełamany, a po jego przełamaniu może stać się nowym poziomem wsparcia.

Jak są identyfikowane?

Poziomy wsparcia i oporu są zwykle identyfikowane przez analizę historycznych punktów cenowych, gdzie cena zatrzymała się i odwróciła kierunek. Mogą być rysowane jako linie poziome na wykresie cenowym. Traderzy często wykorzystują inne narzędzia, takie jak zniesienia Fibonacciego, średnie kroczące, wzory świecowe oraz wskaźniki techniczne, aby potwierdzić istnienie i siłę poziomów wsparcia i oporu.

Poziomy wsparcia lub oporu mają również znaczenie psychologiczne. Często odpowiadają cenom, przy których inwestorzy doświadczają silnych emocji, takich jak strach lub chciwość, co wpływa na ich decyzje inwestycyjne.

Inwestor na giełdzie, co musi wiedzieć

Inwestor na giełdzie powinien posiadać szereg wiedzy i umiejętności, aby skutecznie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym i podejmować świadome decyzje. Zrozumienie, jak działają rynki giełdowe, w tym podstawy dotyczące akcji, obligacji, ETFów, indeksów, opcji, kontraktów futures i innych instrumentów finansowych, to podstawa umiejętności Tradera.
Koniecznie zobacz nasz wpis w którym kompleksowo opisujemy – jak zacząć trading.

Aby skutecznie przeprowadzać analizę, przy użyciu narzędzia fibo, potrzebna jest podstawowa znajomość analizy technicznej, w tym wzorów na wykresach, wskaźników technicznych, poziomów wsparcia i oporu, a także trendów rynkowych. Od tego wszystko się zaczyna. Trader przechodzi przez wiele poziomów swojego rozwoju na rynkach finansowych, Warto pamiętać, że na giełdzie pojawiają się także emocje, to często one są największym wrogiem tradera. Świadomość, jak emocje, takie jak strach i chciwość, mogą wpływać na decyzje inwestycyjne jest kluczem do sukcesu. Jednak najważniejsza jest wiedza i praktyczne zastosowanie na rynkach finansowych wyuczonych strategii. Forex to miejsce, gdzie człowiek nie przestaje się uczyć.

Szukasz sprawdzonych strategii inwestycyjnych? Nasz webinar jest miejscem idealnym. Zarejestruj się już dziś i zacznij inwestować mądrzej.

Scroll to Top