Elite Expert Club

Punkty Swapowe

Jak inwestować i nie narażać siebie na dodatkowe koszty? Swap points, czyli podstawy, z którymi jako inwestor i trader musisz się zapoznać. Zastanawiasz się pewnie, co to dokładnie jest swap i czy muszę go płacić? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Nie przegap szansy na lepsze inwestowanie! Zarejestruj się na nasz webinar i poznaj sprawdzone strategie finansowe.

Czym jest Swap?

Co to są punkty swapowe? Swapy finansowe, będące rodzajami pochodnych instrumentów finansowych, stanowią umowy między stronami transakcji, które umożliwiają wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Są one powszechnie stosowane w handlu na rynku walutowym, w tym w transakcjach z kontraktami na różnice kursowe. W kontekście rynku Forex swap jest operacją między brokerem a klientami, mającą na celu zrównoważenie różnic w stopach procentowych różnych walut.

Rozliczenie swapów odbywa się automatycznie na koniec każdej sesji handlowej, podczas procesu znanego jako rolowanie. W tym czasie są rozliczane punkty swapowe, których wartość często się zmienia i jest ogłaszana w oficjalnych komunikatach brokera.

Swap jest zatem istotny przy długoterminowych inwestycjach jako koszt związany z obracaniem pieniędzmi. Punkty swapowe nie są naliczane przy pozycjach krótkich, które są zamykane tego samego dnia. Stosowanie kontraktów swap ma na celu ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami kursów walut lub stóp procentowych. Na rynku Forex, swapy zwykle stanowią dodatkowy koszt związany z utrzymaniem pozycji przez noc.

Punkty swapowe, czym są?

Punkty swapowe to elementy finansowe wykorzystywane w ramach umów swapowych, szczególnie popularnych na rynku Forex. Są to wartości, które reprezentują różnicę między stopami procentowymi dwóch walut w transakcji swap. Punkty te służą do wyliczenia kwoty, która zostanie dodana lub odjęta od wartości pozycji inwestora podczas gdy trader chce przetrzymać pozycję przez noc (tzw. rolowania). Punkty są istotne przede wszystkim dla inwestorów długoterminowych, którzy planują utrzymywanie swoich pozycji przez dłuższy czas, takich jak dni, tygodnie czy nawet miesiące. Natomiast day traderzy, którzy zamykają swoje pozycje w ciągu jednego dnia handlowego, zazwyczaj unikają tych opłat.

W praktyce punkty swapowe są używane do obliczenia kosztu lub zysku wynikającego z różnicy stóp procentowych między walutami, które są przedmiotem swapu. Jeśli stopa procentowa waluty, którą inwestor pożycza (sprzedaje), jest niższa niż stopa waluty, którą pożycza (kupuje), inwestor zapłaci punkty swapowe, to tzw. swapy dodatnie lub ujemne. W przeciwnym przypadku otrzyma je. W Polsce punkty swapowe są zazwyczaj naliczane lub odejmowane od otwartej pozycji inwestora pomiędzy 23:00 a 00:00. Są one wyrażane w punktach, które następnie przelicza się w zależności od wielkości danej pozycji. Warto również zwrócić uwagę, że często w środę dochodzi do potrójnego naliczenia swapu (tzw. potrójny swap). Oznacza to, że swap jest obliczany za trzy dni — za dzień bieżący oraz dwa dni weekendu.

Jak obliczać punkty swapowe na rynku forex?

Aby obliczyć koszt utrzymania pozycji na parach walutowych, czyli punkty swapowe, można korzystać z ogólnodostępnych kalkulatorów Forex. Alternatywnie możesz sam obliczyć i zobaczyć jak naliczane są punkty swapowe, dzięku poniższemu wzorowi:

Swap = (jeden punkt / kurs wymiany) * wielkość transakcji * wartość swapu w punktach (wartości te znajdują się w tabelach dla każdej pozycji)

W codziennej praktyce inwestycyjnej szczegółowe wyliczanie wartości swapu nie jest zwykle konieczne. Brokerzy często oferują bowiem narzędzia, które automatycznie pokazują wartości swap przy otwieraniu nowych pozycji. Te wartości mogą się zmieniać w zależności od wielkości pozycji – im większa pozycja, tym wyższa liczba punktów swapowych może być naliczona. W sobotę i niedzielę nie są naliczane punkty do aktywnych pozycji.

Punkty Swap, a kontrakty CFD

Kontrakty CFD to umowy pomiędzy inwestorem a brokerem, w których strony zgadzają się wymienić różnicę w wartości określonego instrumentu finansowego (np. akcji, towarów, indeksów, walut) między momentem otwarcia a zamknięcia transakcji. CFD pozwalają inwestorom spekulować na zmiany cen bez potrzeby posiadania rzeczywistego instrumentu.

W przypadku kontraktów CFD, punkty swap mogą także być stosowane. Gdy inwestor trzyma pozycję CFD na rynku Forex przez noc, może zostać obciążony lub uzyskać kredyt w postaci punktów swapowych, w zależności od kierunku transakcji i różnicy w stopach procentowych między walutami. Jest to istotne, ponieważ utrzymanie pozycji CFD na noc wiąże się z kosztami finansowania, które są częściowo określane przez te punkty swapowe.

Swap’y są istotne w przypadku utrzymywania pozycji na rynku Forex przez noc, zarówno w standardowych transakcjach walutowych, jak i w przypadku kontraktów CFD, odzwierciedlając koszty lub zyski związane ze zmianami stóp procentowych.

Punkty swapowe, możliwości dla inwestorów

Zyski z punktów swapowych mogą pojawić się, gdy są one doliczane do konta inwestora na koniec dnia. Takie sytuacje mają miejsce, gdy inwestor wybiera parę walutową, gdzie pozycja długa lub krótka oferuje szansę na otrzymanie dodatkowych punktów swapowych. Po zawarciu transakcji i utrzymaniu jej co najmniej do następnej sesji inwestor może oczekiwać zwrotów.

Jednakże zarobek z punktów swapowych wiąże się z pewnymi ryzykami. Oto kilka przykładów:

  • Ryzyko rynkowe. Gdy rynek zmierza w kierunku przeciwnym do pozycji inwestora, może dojść do sytuacji, gdzie dopisywane punkty swap nie rekompensują strat wynikających z niekorzystnych ruchów rynkowych.
  • Zmiana wartości punktów swapowych. Gwałtowna zmiana punktów swap z dodatnich na ujemne może wynikać ze zmian stóp procentowych, co wpływa na relacje między parami walutowymi. Aby zminimalizować ryzyko strat, inwestorzy powinni regularnie monitorować aktualne wartości punktów swapowych.
  • Zmniejszenie ilości naliczanych punktów. W przypadku, gdy wielkość naliczanych punktów swap ulega zmniejszeniu, inwestor może otrzymać niższy zwrot, niż początkowo zakładano.
  • Spadek wartości rachunku w dłuższej perspektywie. Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z ryzykiem, a długotrwałe utrzymywanie pozycji z ujemnymi punktami swapowymi może prowadzić do znaczących strat. Zobacz, jak dywersyfikować inwestycje.
  • Dodatkowe czynniki ryzyka. Warto również uwzględnić ryzyko związane z niestabilnością polityczną i ekonomiczną, które mogą wpłynąć na rynki walutowe oraz stopy procentowe, a tym samym na wartość punktów swapowych.

Punkty swapowe mogą być zarówno kosztem transakcji, jak i źródłem zysków, choć to drugie zdarza się rzadziej. Kluczowe jest zatem dokładne śledzenie rynku oraz świadome zarządzanie ryzykiem w trakcie inwestycji.

Zastanawiasz się jak zacząć handlować na giełdzie i osiągać zyski? Kliknij teraz tutaj i zapisz się na bezpłatne warsztaty online, gdzie dowiesz się wszystkiego, co musisz, żeby zacząć.

Scroll to Top