Elite Expert Club

Kontrakty CFD – jak inwestować z zyskiem?

Inwestowanie kojarzy nam się zwykle z koniecznością wielkiego wkładu własnego, ale dzięki wielu ciekawym instrumentom finansowym jak na przykład kontrakt CFD możliwe jest to również przy posiadaniu mniejszego kapitału.

Kontrakty CFD (ang. Contracts for Difference) są popularnymi instrumentami finansowymi, które pozwalają inwestorom spekulować na zmiany cen aktywów bazowych, takich jak akcje, indeksy, surowce, waluty i inne, bez posiadania rzeczywistych aktywów. Istotą kontraktów CFD jest umowa między dwiema stronami – inwestorem a dostawcą CFD, zgodnie z którą obie strony wymieniają różnicę między ceną aktywu bazowego w momencie otwarcia a zamknięcia kontraktu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego inwestowania, w przypadku kontraktów CFD inwestor nie nabywa fizycznego aktywu. Zamiast tego, spekulując na zmianę ceny danego aktywu, inwestor może osiągnąć zarówno zyski, jak i straty w zależności od tego, czy cena wzrasta czy spada. Dlatego kontrakty CFD są szczególnie atrakcyjne dla krótkoterminowych traderów i spekulantów.

Zgłębiaj świat skutecznych strategii inwestycyjnych na naszym webinarze. Zarejestruj się teraz i naucz się, jak zwiększać swoje zyski na rynku.

Czym są kontrakty CFD i jak handlować?

Kontrakt CFD to finansowy instrument pochodny, co oznacza, że jest on oparty na wybranym instrumencie bazowym. Oznacza to, że trader inwestując w akcje CFD, obligacje, indeksy giełdowe, metale szlachetne, surowce czy kryptowaluty nie staje się bezpośrednim posiadaczem tych instrumentów bazowych, a jedynie spekuluje co do ich wartości – dzięki temu można zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach tego instrumentu. Właśnie tak w skrócie działają kontrakty na różnice.

Chcąc zarobić na ruchach cenowych danego aktywu (w wypadku forex – pary walutowej) musisz zająć odpowiednią pozycję. I tak, gdy przewidujesz, że wartość instrumentu bazowego wzrośnie, otwierasz długą pozycję, czyli pozycję kupna danego aktywa. Gdy jednak przewiduje jego spadek, musi zająć pozycję krótką, polegającą na sprzedaży.

Handel kontraktami CFD (Contracts for Difference) jest stosunkowo prosty i wymaga dostępu do platformy handlowej oferującej te instrumenty. Oto ogólny proces,

Jak handlować na kontraktach CFD – krok po kroku

 1. Wybierz odpowiednią platformę handlową: Znajdź renomowanego brokera lub platformę handlową, która oferuje kontrakty CFD na aktywa, którymi jesteś zainteresowany. Upewnij się, że platforma jest regulowana przez odpowiednie organy nadzoru finansowego, aby mieć pewność, że twoje inwestycje są chronione.
 2. Zarejestruj się i zdeponuj środki: Po wyborze platformy musisz założyć konto handlowe. Proces rejestracji może różnić się w zależności od brokera, ale zazwyczaj wymaga podania danych osobowych i adresowych. Następnie musisz zdeponować środki na swoje konto, które będą służyć do dokonywania transakcji.
 3. Wybierz aktywo bazowe: Na platformie handlowej wybierz aktywo bazowe, na którym chcesz handlować. CFD są instrumentami takimi jak akcja, indeks, surowiec, towary, waluta lub inny instrument finansowy.
 4. Określ wielkość pozycji i dźwignię finansową: Przed otwarciem pozycji o wartości na kontrakcie CFD, musisz określić wielkość pozycji, czyli ilość kontraktów, jakie chcesz kupić lub sprzedać. Możesz także skorzystać z dźwigni finansowej, która pozwala na inwestowanie większej kwoty, niż masz na swoim koncie. Jednak pamiętaj, że dźwignia działa w obie strony, więc może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.
 5. Otwórz pozycję: Gdy wybierzesz aktywo, określisz wielkość pozycji i dźwignię, możesz otworzyć pozycję. Kupując kontrakt CFD na danym aktywie, spekulujesz na wzrost jego ceny, a sprzedając, spekulujesz na spadek.
 6. Monitoruj pozycję: Po otwarciu pozycji warto monitorować jej rozwój, ponieważ ceny aktywów bazowych podlegają ciągłym zmianom. W zależności od strategii inwestycyjnej możesz zdecydować się na zamknięcie pozycji CFD w momencie osiągnięcia określonego zysku lub straty, albo na utrzymanie swojej pozycji.
 7. Zamknij pozycję: Kiedy uważasz, że osiągnąłeś odpowiedni zysk lub chcesz zminimalizować straty, zamknij swoją pozycję, czyli sprzedaj lub odkup kontrakt CFD.

Warto pamiętać, że handel na kontraktach CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, więc zawsze należy działać ostrożnie, stosować odpowiednie zabezpieczenia i mieć plan zarządzania ryzykiem. Zrozumienie instrumentu i kontrola nad swoimi inwestycjami są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku CFD.

Zalety związane z kontraktami Terminowymi na giełdzie

Contract for Difference oferuje wiele zalet, które przyciągają osoby na różnych rynkach finansowych.

Dostęp do różnorodnych rynków: CFD umożliwiają inwestorom handel na szerokim spektrum rynków, takich jak akcje, indeksy giełdowe, surowce, waluty, kryptowaluty i inne instrumenty finansowe. To daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i korzystania z różnych szans na rynkach.

Brak posiadania fizycznego aktywu: Inwestowanie na giełdzie CFD nie wymaga posiadania fizycznego aktywu bazowego. Pozwala to uniknąć związanych z nim kosztów przechowywania, utrzymania i logistyki. Inwestorzy mogą spekulować na zmiany cen aktywów, nie będąc ich właścicielem.

Możliwość dźwigni finansowej: Umożliwia wykorzystanie lewara, dzięki czemu inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje, niż wynikałoby to z dostępnych środków na koncie. Odpowiednie wykorzystanie dźwigni może zwiększyć potencjalne zyski, ale trzeba zachować ostrożność, ponieważ zwiększa również ryzyko straty.

Brak prowizji lub niskie koszty transakcyjne: Wiele platform handlowych oferuje handel CFD bez dodatkowych opłat transakcyjnych lub z niskimi prowizjami. To pozwala inwestorom na bardziej efektywne wykorzystanie swoich środków i maksymalizację potencjalnych zysków.

Krótkoterminowe strategie: CFD są często wykorzystywane przez krótkoterminowych traderów i spekulantów, ponieważ umożliwiają łatwe zawieranie krótkich pozycji – kupna lub sprzedaży. Możliwość zarabiania na zarówno wzrostach, jak i spadkach cen aktywów daje inwestorom większą elastyczność i możliwość zysku w różnych warunkach rynkowych.

Łatwa dostępność i handel online: Handel na CFD jest łatwo dostępny dla inwestorów indywidualnych, którzy mogą korzystać z zaawansowanych platform handlowych online. Daje to możliwość aktywnego zarządzania swoimi inwestycjami z dowolnego miejsca na świecie.

Jak szybko handlować kontraktami CFD

Ma je w ofercie większość brokerów i by w nie zainwestować, wystarczy otworzyć u nich rachunek, co zajmuje nie wiele czasu i możliwe jest online. Co więcej, często jest darmowe i wymaga wpłacenia tylko niewielkiego depozytu. Udostępniona nam w ten sposób platforma jest zwykle stosunkowo prosta w obsłudze i intuicyjna.

Wady instrumentu finansowego CFD – ryzyko związane ze spadkami cen

Gdzie możesz zyskać – możesz też stracić. Dźwignie finansowe umożliwiające obracaniem dużymi środkami są jednocześnie równie potężne gdy trader popełni błąd, zwykle wynikający z niewiedzy lub niecierpliwości. Dodatkową wadą są też koszty związane z przetrzymywaniem pozycji. W przypadku wielu par walutowych brokerzy naliczają tzw. SWAP – jeśli będzie on dodatni, inwestor zarobi, jednak gdy jest on ujemny – traci. Dlatego przed dokonaniem transakcji warto dokładnie przeliczyć punkty SWAPowe i sprawdzić, jaki będą one miały wpływ na wynik transakcji.

W przypadku CFD (Contracts for Difference) może być atrakcyjny ze względu na swoje zalety, ale istnieje również kilka istotnych wad, które powinniśmy brać pod uwagę:

Wysokie ryzyko utraty pieniędzy: Handel na kontraktach niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, zwłaszcza w przypadku korzystania z dźwigni finansowej. Małe zmiany cen aktywów bazowych mogą prowadzić do znacznych strat na koncie inwestora, a nawet doprowadzić do całkowitej utraty środków.

Konflikty interesów: W niektórych przypadkach dostawcy CFD mogą mieć interes w tym, aby inwestorzy ponosili straty, ponieważ często działają jako kontrahenci w transakcjach. To może stwarzać potencjalne konflikty interesów między dostawcami a klientami.

Niedoskonałość replikacji: Kontrakty terminowe opierają się na cenach aktywów bazowych, ale nie są to rzeczywiste aktywa. W niektórych sytuacjach różnice między cenami CFD na akcje mogą powodować niedoskonałości replikacji, zwłaszcza w czasach wysokiej zmienności rynku.

Brak głosu w sprawach korporacyjnych: Inwestując w akcje za pomocą kontraktów, inwestorzy nie mają głosu w sprawach korporacyjnych ani prawa do dywidendy, które są dostępne dla właścicieli rzeczywistych akcji.

Niewystarczające zrozumienie instrumentu: Handel kontraktami może być skomplikowany, zwłaszcza dla mniej doświadczonych inwestorów. Brak odpowiedniej wiedzy na temat działania tych instrumentów i mechanizmów związanych z handlem CFD może skutkować znacznymi stratami.

Długoterminowe koszty: Długoterminowy handel kontraktami może prowadzić do znacznych kosztów transakcyjnych, zwłaszcza jeśli inwestor utrzymuje pozycje przez dłuższy okres czasu. To może wpływać na całkowity zysk z inwestycji.

Handel CFD przy dźwigni finansowej – czy warto?

Dźwignia finansowa to narzędzie, które pozwala inwestorom inwestować większe kwoty, niż mają dostępnych na swoim koncie handlowym. Zastosowanie dźwigni jest powszechne w handlu CFD. Oto zalety i wady korzystania z niej na rynkach CFD:

Zalety lewarowania:

 1. Potencjał większych zysków: Pozwala zwiększyć potencjalne zyski, ponieważ inwestor może kontrolować większą pozycję bez konieczności posiadania pełnej wartości CFD. Jeśli rynek porusza się w korzystnym kierunku, zyski mogą być proporcjonalnie większe.
 2. Wykorzystanie mniejszego kapitału: Dzięki niej, inwestorzy mogą handlować na rynku CFD, nawet jeśli nie dysponują dużym kapitałem. To sprawia, że rynek jest bardziej dostępny dla osób z mniejszymi środkami do inwestowania.
 3. Dywersyfikacja portfela: Dźwignia umożliwia inwestorom bardziej elastyczne zarządzanie portfelem, pozwalając na zainwestowanie w różne aktywa bazowe i różnorodne rynki.

Wady lewarowania:

 1. Zwiększone ryzyko utraty: Działa w obie strony, więc pomimo większych potencjalnych zysków, ryzyko straty jest również znacznie większe. Małe ruchy cen aktywów bazowych mogą prowadzić do znacznych strat na koncie inwestora.
 2. Margin call: Handel na lewarze wiąże się z koniecznością utrzymania wystarczającej ilości kapitału na koncie handlowym, aby pokryć straty na pozycji. Jeśli saldo konta spadnie poniżej minimalnego poziomu wymaganego przez brokera (tzw. margin), może dojść do tzw. margin call, a broker może automatycznie zamknąć pozycje, co prowadzi do utraty inwestycji.
 3. Skomplikowane strategie: Lewar może skomplikować strategie handlowe i sprawić, że inwestorzy podejmują większe ryzyko niż jest to wskazane. Brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może skutkować znacznymi stratami.
 4. Nadmierna ekspozycja: Korzystanie z wysokiego lewara może prowadzić do nadmiernej ekspozycji na rynek, co zwiększa ryzyko związane z wystąpieniem niespodziewanych wydarzeń i wahania cen.

Podsumowując, dźwignia finansowa na kontraktach CFD może być potężnym narzędziem, które pozwala na inwestowanie większych kwot, ale jednocześnie niesie za sobą znaczne ryzyko. Powinniśmy zrozumieć mechanizm lewara, mieć odpowiednią wiedzę na temat rynków oraz zawsze działać zgodnie z odpowiednim planem zarządzania ryzykiem.

Ale przede wszystkim – uczyć się. Ale nie czystej teorii z dostępnych w całym Internecie kursów, a dzięki praktyce. Nie chodzi nam o metodę prób i błędów, a o uczenie się w trakcie tradowania z bardziej doświadczoną osobą, na przykład podczas naszego rocznego mentoringu, który pozwoli Ci w szybkim czasie zyskać niezależność i wiedzę, a z nimi osiągniesz już, cokolwiek zechcesz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top