Elite Expert Club

Inwestowanie pasywne

Wiele osób w XXI wieku interesuje się giełdą, rynkiem akcji i innymi instrumentami finansowymi, które nastawione są przede wszystkim na zyski kapitałowe). Jeżeli jednak nie masz czasu na aktywne szukanie okazji, warto dowiedzieć się, na czym polega inwestowanie pasywne. Sprawdźmy, dlaczego takie podejście do inwestowania zyskuje coraz większą popularność.

Chcesz liczyć zyski, a nie straty na giełdzie? Odkryj skuteczne strategie tradingu i dochodu pasywnego na naszym specjalnym webinarze. Zarejestruj się bezpłatnie już dziś i zacznij inwestować w swoją przyszłość!

W skrócie – na czym polega inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to strategia inwestycyjna polegająca na długoterminowym lokowaniu kapitału z minimalną aktywnością ze strony inwestora. Celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji zbliżonego do odpowiedniego rynku lub indeksu, zamiast prób próbowania przewyższenia rynku przez aktywne zarządzanie portfelem. Inwestowanie pasywne opiera się na założeniu, że rynki finansowe są w dużej mierze efektywne i że trudno jest systematycznie i na dłuższą metę osiągnąć wyniki lepsze niż rynek.

Inwestorzy pasywni zazwyczaj inwestują z myślą o długoterminowych celach, takich jak emerytura, i unikają częstych transakcji na rynku w reakcji na krótkoterminowe wahania. Strategia zdobywa na popularności dzięki swojej prostocie, niższym kosztom i zysku w długoterminowym założeniu. To doskonałe rozwiązanie zwłaszcza dla indywidualnych inwestorów, którzy nie mają czasu, zasobów ani wiedzy, aby skutecznie zarządzać aktywnym portfelem inwestycyjnym.

Co musisz wiedzieć jako inwestor pasywny?

Inwestowanie pasywne a aktywne – jakie są różnice?

Dla wielu inwestowanie nadal jest synonimem nieustannej analizy wykresów, zgłębiania licznych wskaźników ekonomicznych, ciągłego napięcia i podejmowania decyzji w mgnieniu oka. Inwestowanie pasywne stoi w zupełnej opozycji do tego obrazu. Osoba stosująca strategię pasywną zazwyczaj nie poświęca temu dużo czasu na co dzień, poza początkowym etapem zgłębiania wiedzy – na przykład poprzez czytanie artykułów lub blogów o tradingu. Zamiast reagować na każdą zmianę na rynku, taki inwestor trzyma się ustalonego planu działania, nie przejmując się chwilowymi stratami – to główna różnica między inwestowanie pasywnym a aktywnym.

Inwestowanie pasywne często opiera się na strategii długoterminowej „kup i trzymaj”. Inwestorzy pasywni sukcesywnie rozbudowują swój portfel inwestycyjny, nie pozbywają się aktywów nawet podczas spadków ich wartości na rynku. Nie oznacza to, że inwestorzy pasywni są całkowicie nieaktywni w zarządzaniu swoimi inwestycjami – mogą oni dokonywać sprzedaży, na przykład w przypadku nieprzewidzianych sytuacji życiowych czy w momencie przejścia na emeryturę, aby zwiększyć dostępne środki finansowe.

Warto pamiętać, że pasywne nie równa się biernemu braku zainteresowania inwestycjami. Nawet inwestorzy pasywni powinni regularnie sprawdzać stan swojego portfela, dokonywać nowych inwestycji lub dostosowywać proporcje między aktywami poprzez tzw. rebalancing. Również ważne jest śledzenie rynku pod kątem pojawiania się nowych, potencjalnie bardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych oraz ewentualnych zmian w funkcjonowaniu biur maklerskich czy funduszy inwestycyjnych, z których usług korzystają.

Dodatkowo warto podkreślić, że inwestowanie pasywne nie wymaga głębokiej wiedzy finansowej ani doświadczenia na rynku, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla początkujących inwestorów. Prostota i transparentność takiego podejścia, w połączeniu z niższymi opłatami za zarządzanie, sprawiają, że może ono stanowić solidną podstawę dla budowania długoterminowego majątku, przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu i zaangażowania czasowego, które często towarzyszą bardziej aktywnym formom inwestowania.

Kliknij tutaj, aby nauczyć się solidnych podstaw inwestowania od doświadczonych profesjonalistów.

Jak inwestować pasywnie? Etf-y, fundusz inwestycyjny, fundusz indeksowy, aktywa i inne

Inwestowanie pasywne ma na celu odwzorowanie wyników rynkowych, a nie pokonywanie rynku. To podejście zmniejsza czas i wysiłek wymagane do zarządzania inwestycjami oraz może obniżać koszty.

ETF (Exchange-Traded Funds)

Fundusze ETF, które są notowane na giełdzie i można je kupować oraz sprzedawać tak jak akcje. Pozwalają one inwestorom na uzyskanie ekspozycji na szerokie indeksy rynkowe, sektory, surowce czy inne klasy aktywów z jednoczesnym zachowaniem płynności akcji. Ich niskie opłaty zarządzania i efektywność podatkowa czynią je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów pasywnych.

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe to rodzaj funduszy wzajemnych, które mają na celu odwzorowanie wyników określonego indeksu rynkowego przez replikację jego składu aktywów. Nie dążą do przewyższenia indeksu, a jedynie do jak najdokładniejszego jego odwzorowania. Mają zazwyczaj niższe opłaty niż fundusze zarządzane aktywnie, co czyni je dobrym wyborem dla inwestorów pasywnych.

Fundusze inwestycyjne

Chociaż wiele funduszy inwestycyjnych jest zarządzanych aktywnie, istnieją także fundusze o strategii pasywnej, które inwestują w szeroki zakres aktywów, starając się odwzorować wyniki rynku. Ważne jest, aby przed inwestycją sprawdzić, czy dany fundusz ma strategię pasywną.

Aktywa generujące dochód

Inwestowanie pasywne można również realizować poprzez lokowanie środków w aktywa generujące stały dochód, takie jak obligacje rządowe lub korporacyjne, nieruchomości (poprzez REIT-y, czyli notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne nieruchomości) czy dywidendy akcji. Choć może to wymagać pewnego początkowego researchu, długoterminowo jest to stosunkowo pasywna forma inwestycji.

Inwestowanie z użyciem robo-doradców

Robo-doradcy to platformy inwestycyjne, które wykorzystują algorytmy do automatycznego tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym klienta. Bazując na informacjach dostarczonych przez klienta dotyczących jego celów inwestycyjnych, horyzontu czasowego i tolerancji na ryzyko, robo-doradca dobiera odpowiedni zestaw inwestycji, często w ETF-y lub fundusze indeksowe, i automatycznie rebalansuje portfel, aby utrzymać ustaloną alokację aktywów.

Chcesz stworzyć fundusz pasywny? Zacznij od tych 4 kroków

 1. Określ swoje cele finansowe i horyzont czasowy. Pomoże to w wyborze odpowiednich klas aktywów i instrumentów inwestycyjnych.
 2. Zbuduj zdywersyfikowany portfel. Wykorzystaj różne klasy aktywów (np. akcje, obligacje, nieruchomości) do dywersyfikacji ryzyka.
 3. Automatyzuj inwestycje. Regularne, automatyczne inwestycje mogą pomóc w budowaniu majątku w czasie, minimalizując emocjonalny wpływ na decyzje inwestycyjne.
 4. Monitoruj i dostosowuj portfel. Chociaż inwestowanie pasywne wymaga mniej bieżącej uwagi, ważne jest, aby od czasu do czasu sprawdzać portfel.

Wady i zalety inwestowania pasywnego

Inwestowanie pasywne, choć popularne i często polecane ze względu na swoją prostotę oraz niskie koszty, ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przejdźmy teraz przez wszystkie, by dobrze zbudować obraz i potencjał funduszu pasywnego i giełdowych możliwości tego rodzaju podejścia.

Zalety

 1. Niskie koszty: Inwestowanie pasywne często wiąże się z niższymi opłatami za zarządzanie w porównaniu do inwestowania aktywnego, ponieważ nie wymaga ciągłego badania rynku ani częstych transakcji.
 2. Prostota: Strategie pasywne są zazwyczaj prostsze do zrozumienia i wdrożenia, nawet dla osób nieposiadających głębokiej wiedzy finansowej.
 3. Długoterminowa efektywność: Historia pokazuje, że inwestowanie pasywne może być skuteczne na długą metę, często przynosząc lepsze wyniki niż aktywne strategie zarządzania, głównie dzięki niższym kosztom.
 4. Automatyzacja: Inwestowanie pasywne łatwo wpasowuje się w model automatyzacji, co pozwala inwestorom na ustawienie stałych, regularnych wpłat i reinwestowanie dywidend bez konieczności ciągłego nadzoru.
 5. Minimalizacja ryzyka: Dywersyfikacja, która jest często stosowana w inwestowaniach pasywnych (np. poprzez fundusze indeksowe), może pomóc w zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego.

Wady

 1. Brak elastyczności: Inwestowanie pasywne opiera się na założeniu, że inwestor trzyma się ustalonego planu bez względu na zmiany na rynku, co może oznaczać utratę potencjalnych okazji inwestycyjnych.
 2. Ograniczona reakcja na rynek: Strategia pasywna nie pozwala na szybkie reagowanie na krótkoterminowe zmiany rynkowe, co może być niekorzystne w czasach gwałtownych wahań np. podczas dni trzech wiedźm na giełdzie.
 3. Potencjalnie niższe zwroty: Choć inwestowanie pasywne często minimalizuje koszty, może również ograniczać potencjalne zyski, które mogłyby wynikać z bardziej celowych, aktywnych decyzji inwestycyjnych.
 4. Zależność od rynku: Ponieważ inwestowanie pasywne często polega na inwestowaniu w całe indeksy, wyniki są ściśle związane z ogólnym rynkiem, co oznacza, że inwestorzy są bardziej narażeni na ryzyko spadku w okresach bessy.
 5. Zignorowanie czynników fundamentalnych: Inwestowanie pasywne może ignorować analizę fundamentalną firm, co oznacza, że inwestor może posiadać udziały w firmach o słabszych perspektywach tylko dlatego, że są one częścią indeksu.

Podsumowanie

Na koniec warto przyznać, że taka forma inwestycji jest jedną z popularnych i ciekawych rozwiązań, zwłaszcza dla ludzi, którzy dopiero zaczynają i chcą zbudować swój kapitał. Oczywiście, że tutaj warto nastawić się jednak na długoterminowe zwroty, ale jak przy każdym podejściu, tutaj także warto zwracać uwagę na wady. Wiele osób łączy z sukcesem dwa podejścia, aktywne inwestowanie z pasywnym. To hybrydowe podejście jednak wymaga nieco więcej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto najpierw postawić na kompleksową edukację.

Kliknij tutaj, jeżeli chcesz zacząć handlować i osiągnąć swoje pierwsze zyski.

Scroll to Top