Elite Expert Club

Forex – czym jest i jego historia

Nawet osoby, które nie interesują się finansami nie raz spotkały się z terminem „rynek forex„. W tym artykule przybliżymy historie rynku forex, jak odnaleźć się na nim krok po kroku – wyjaśnimy podstawowe pojęcia, czyli trading dla początkujących .

Co to jest rynek Forex i jak działa?

Rynek Forex to miejsce na którym odbywa się handel walutami. Jest nieregulowany i ma charakter pozagiełdowy. Rynek nie jest nadzorowany przez scentralizowany podmiot. Transakcje są zawierane pomiędzy uczestnikami rynku.

Będąc zainteresowanym inwestowaniem oraz tradingiem musisz poznać historię miejsca, na którym zaczniesz zawierać transakcje. Oczywiście nie chodzi wyłącznie o historię, ale także o to czym ów rynek jest i jaką ma specyfikę. To podstawowa wiedza, którą lepiej posiadać niż inwestować ślepo na rynku, o którym nic się nie wie. Forex to nie miejsce dla ignorantów.

Początkowo rynek Forex był miejsce dla korporacji międzynarodowych czy instytucji finansowych. Z czasem jednak, dzięki dużej płynności do rynku dołączyli inwestorzy instytucjonalni poszukujący większego zysku. Dziś do rynku Forex mają dostęp za pośrednictwem Brokerów również inwestorzy indywidualni.

Giełda Forex przynosi ogromne straty inwestorom indywidualnym, ale także instytucjonalnym, którzy źle ocenili ryzyko.

W 1944 roku  – zaczyna się historia rynku Forex

w Bretton Woods powstał nowy system, który stał się fundamentami, na których stworzono obecnie działający rynek Forex. Państwa, które przystąpiły do porozumienia, zobowiązały się utrzymać wartość swojej waluty wobec dolara. Kolejnym aspektem była konieczność gromadzenia ekwiwalentu w złocie. To do dolara odnosiły się wszystkie waluty.

W 1971 porozumienie zostało zawieszone. Przez lata 70 trwała destabilizacja rynku walutowego. Z kolei w latach 80 wymiana walut rosła w ekspresowym tempie. Od 70 mld dolarów dziennie, aż do 1,5 tryliona dolarów na dzień dwie dekady później.

Na rynku Forex instrumentami, które są w obrocie to głównie pary walutowe. Natomiast możliwe jest zawieranie transakcji na złocie, oleju, czy kryptowalutach i wielu innych. Najczęściej jednak myśląc Forex, pojawiają nam się w głowie pary walutowe.

Kim są uczestnicy na rynku Forex i co warto o nich wiedzieć?

Uczestnicy rynku Forex mają różne cele i strategie inwestycyjne. Również, ich działania mogą wpływać na wahania cen walut, co sprawia, że rynek jest dynamiczny i pełen możliwości zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących inwestorów. Poznaj najważniejszych grup uczestników na rynku Forex:

  1. Banki komercyjne, centralne banki i banki inwestycyjne są jednymi z głównych graczy na rynku Forex. Są one zaangażowane w handel walutami w celu zarządzania swoimi bilansami, wymiany walut dla klientów oraz realizacji strategii inwestycyjnych.
  2. Inwestorzy instytucjonalni – do tej grupy należą duże instytucje finansowe, takie jak fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, ubezpieczyciele i korporacje. Inwestorzy instytucjonalni dokonują transakcji na rynku Forex w celu dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych i osiągania zysków.
  3. Spekulanci – to uczestnicy, którzy dążą do osiągnięcia zysków poprzez wykorzystywanie fluktuacji cen walut. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje finansowe, które skupiają się na krótkoterminowych transakcjach i wykorzystują analizę techniczną lub fundamentalną w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  4. Traderzy detaliczni – to indywidualni inwestorzy, którzy handlują na rynku Forex za pośrednictwem brokerów detalicznych. Zwykle korzystają z platform handlowych online i podejmują transakcje w celu zarabiania na różnicy w cenach walut. Ten segment rynku Forex stał się szczególnie popularny w ciągu ostatnich lat, ze względu na dostępność dla osób prywatnych.

Główne instrumenty rynku Forex

Na świecie mamy uznanych 180 walut. Koniecznie przeczytaj, w jakie waluty inwestować w 2024 roku. Nie wszystkie waluty są możliwe do zestawienia ze sobą. Powodem jest ograniczony obrót częścią walut. Gdy mamy do czynienia z niszowymi walutami możliwe jest zestawienie ich z amerykańskim dolarem, i dzieje się tak najczęściej. Dolar amerykański jest środkiem płatniczym, który jest respektowany praktycznie na całym świecie.

Pary walut i oznaczenia

Wszystkie waluty oznacza się poprzez 3 litery. Dla przykładu PLN, to polski nowy złoty. PL od kraju Polska, N od nowy złoty. Przed denominacją obowiązywał dla nas skrót PLZ. USD, to USA dollar, z kolei GPD to Great Britain pound.

Jak widzimy pierwsze dwie litery to oznaczenie kraju, z kolei trzecia to oznaczenie waluty.

Pary walutowe Majors. To główne sześć walut, które zestawione są z dolarem. Te waluty to: euro, jen japoński, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki.

Pary walutowe Minors. To te pary walutowe, które nie są zestawione z dolarem. Np. euro do funta brytyjskiego, euro w relacji do dolara kanadyjskiego.

Pary walutowe Exotic. To pary zestawione w relacji z dolarem, ale waluty pochodzą z krajów rozwijających się, np. Polska, Turcja czy Meksyk. Parą exotic zatem będzie USD/PLN.

Jak działa Forex?

Walutą bazową nazywamy walutę, która stanowi podstawę do wyceny drugiej waluty. Ta druga z kolei jest walutą kwotowaną – inaczej jest wyceniana przez tą pierwszą. W parze walutowej EUR/USD to walutą bazową jest euro, a kwotowaną dolar.

Rynek Forex jest atrakcyjną drogą do inwestowania i powielania swojego kapitału. Co ważne, to handel na rynku odbywa się przez 24 h przez 5 dni w tygodniu. Transakcje można otwierać nawet o 1 w nocy.

Handel dzieli się na sesję europejską, amerykańską i azjatycką. Między godziną 8:00 a 16:00 trwa sesja europejska. Od 15:00 do 23:00 mamy sesję amerykańską. Z kolei między 23:00 a 8:00 trwa sesja azjatycka. Od 22:00 w piątek do 23:00 w niedzielę rynek Forex jest zamknięty.

Informacji na temat rynku jest sporo. Warto się edukować i rozwijać swoje umiejętności. Im więcej wiesz, tym lepiej inwestujesz. To jedyna droga do sukcesu na rynku Forex. Edukacja i praktyka. Krótkoterminowe inwestowanie na rynku Forex

Długoterminowe inwestowanie

Długoterminowe inwestowanie na rynku Forex polega na utrzymywaniu pozycji przez dłuższy okres czasu, często od kilku miesięcy do kilku lat. Ten rodzaj podejścia opiera się na analizie fundamentalnej i szerszych trendów rynkowych.
 
Specyfikacja długoterminowego inwestowania:
Analiza fundamentalna: Inwestorzy długoterminowi skupiają się na analizie fundamentalnej, badając makroekonomiczne wskaźniki, politykę gospodarczą, sytuację polityczną i inne czynniki, które mogą wpływać na wartość walut. Opierając się na tych informacjach, starają się zidentyfikować waluty, które mają perspektywę wzrostu w długim okresie.

Handel na podstawie trendów: Inwestorzy starają się złapać długoterminowe trendy na rynku. Mogą korzystać z różnych narzędzi i wskaźników technicznych, aby zidentyfikować kierunek trendu. Celem jest otwarcie pozycji w zgodzie z trendem i utrzymanie jej przez dłuższy czas, aby osiągnąć większe zyski.

Mniejsza częstotliwość transakcji: Długoterminowe inwestowanie na rynku Forex charakteryzuje się mniejszą częstotliwością transakcji w porównaniu do krótkoterminowych strategii. Inwestorzy długoterminowi starają się unikać częstych wahań cen i zmienności krótkoterminowej, skupiając się na długoterminowych trendach. Dlatego mogą otwierać i zamykać pozycje rzadziej, a ich podejście jest bardziej ukierunkowane na stabilne zyski na przestrzeni czasu.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem: Długoterminowi inwestorzy zwykle przykładają dużą wagę do zarządzania ryzykiem. Stosują zasady takie jak ustalanie zysków i strat na podstawie odpowiednich wskaźników, stosowanie zabezpieczeń i stop lossów oraz dywersyfikacja portfela.

Krótkoterminowe inwestowanie 

Krótkoterminowe podejście, nazywane również day tradingiem lub swing tradingiem, polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia lub kilku dni. Krótkoterminowi traderzy opierają się głównie na analizie technicznej i szukają krótkoterminowych wzorców i okazji na rynku. Oto kilka kluczowych cech krótkoterminowego podejścia:

Analiza techniczna: Krótkoterminowi traderzy opierają swoje decyzje handlowe głównie na analizie technicznej. Korzystają z wykresów, wskaźników i narzędzi technicznych, aby zidentyfikować krótkoterminowe wzorce, takie jak formacje świecowe, poziomy wsparcia i oporu czy sygnały wskaźników. 

Wykorzystanie krótkoterminowych trendów i wahnięć cen: Krótkoterminowi traderzy szukają okazji w krótkoterminowych trendach i wahnięciach cen. Mogą otwierać pozycje zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku cen, aby zarobić na krótkoterminowych ruchach rynkowych. Zwykle starają się osiągnąć niewielki, ale częsty zysk na wielu transakcjach.

Częste transakcje: Krótkoterminowi traderzy wykonują wiele transakcji w ciągu jednego dnia lub kilku dni. Są aktywni na rynku, monitorują wykresy i poszukują okazji handlowych. Ich podejście opiera się na wykorzystaniu krótkotrwałych fluktuacji cen, co wymaga częstego otwierania i zamykania pozycji.

Zwiększona uwaga na zarządzanie ryzykiem: Ze względu na częste transakcje, krótkoterminowi traderzy przywiązują dużą wagę do zarządzania ryzykiem. Ustalają odpowiednie poziomy stop loss, aby ograniczyć straty w przypadku niekorzystnych ruchów cen.

Szybkie podejmowanie decyzji: Krótkoterminowi traderzy muszą podejmować szybkie decyzje handlowe, często na podstawie aktualne wydarzenia i sytuację na rynku. Muszą być zorientowani na bieżąco i gotowi na natychmiastowe reakcje na zmiany warunków rynkowych.

Czym się różni forex od giełdy?

Forex (Foreign Exchange) i giełda są dwiema różnymi formami handlu instrumentami finansowymi. Poniżej przedstawimy kluczowe różnice:

Instrumenty finansowe: Na giełdzie inwestorzy handlują głównie akcjami, czyli udziałami w spółkach, które są notowane na danej giełdzie. Na rynku Forex inwestorzy handlują parami walutowymi, czyli kupują i sprzedają jedną walutę za drugą.

Lokalizacja: Giełdy są fizycznymi miejscami, gdzie odbywa się handel, takie jak Wall Street w Nowym Jorku lub Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Handel na rynku Forex odbywa się głównie elektronicznie, bez centralnego fizycznego miejsca.

Godziny handlu: Giełdy mają określone godziny otwarcia i zamknięcia, najczęściej związane z lokalnymi strefami czasowymi. Na przykład, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie otwarta jest od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Natomiast rynek Forex jest dostępny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, dzięki globalnej naturze handlu walutami i różnicom w strefach czasowych.

Wybór instrumentów: Na giełdzie inwestorzy mają dostęp do szerokiej gamy spółek, które są notowane. Mogą wybierać spośród różnych branż, sektorów i rynków. Na rynku Forex inwestorzy mogą handlować głównymi parami walutowymi, takimi jak EUR/USD czy GBP/USD, oraz innymi mniej popularnymi parami walutowymi.

Ryzyko i zmienność: Rynek Forex charakteryzuje się zazwyczaj większą zmiennością i płynnością w porównaniu do giełdy. Ceny walut mogą się szybko zmieniać, co może generować zarówno większe zyski, jak i większe straty. Na giełdzie ceny akcji mogą również się zmieniać, ale niekoniecznie w tak szybkim tempie jak na rynku Forex.

Najważniejsze pary walutowe na rynku Forex

Na rynku Forex istnieje wiele par walutowych, ale niektóre są uznawane za najważniejsze i najbardziej popularne. Oto one:

EUR/USD (euro/dolar amerykański): Jest to najbardziej powszechna para walutowa na rynku Forex. Reprezentuje ona relację między euro, walutą Unii Europejskiej, a dolarem amerykańskim. Ze względu na duże znaczenie tych dwóch gospodarek, para EUR/USD ma wysoką płynność i jest często obiektem handlu spekulacyjnego oraz analizy technicznej i fundamentalnej.

GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański): Para ta reprezentuje relację między funtem brytyjskim, walutą Wielkiej Brytanii, a dolarem amerykańskim. Jest to druga najpopularniejsza para na rynku Forex. Ze względu na znaczenie gospodarcze Wielkiej Brytanii i USA, para GBP/USD często jest obiektem uwagi inwestorów i może być podatna na duże wahania cen.

USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński): Para ta odzwierciedla relację między dolarem amerykańskim a jenem japońskim. Japonia to ważny gracz na rynku Forex, a para USD/JPY jest często używana do monitorowania sentymentu na rynkach globalnych. Jest również popularna wśród traderów ze względu na jej płynność i dynamiczne ruchy cenowe.USD/CHF (dolar amerykański/frank szwajcarski): Para ta reprezentuje relację między dolarem amerykańskim a frankiem szwajcarskim. Szwajcaria jest znana ze stabilności swojej waluty, dlatego para USD/CHF często jest wykorzystywana jako wskaźnik bezpiecznej przystani w czasach niepewności na rynkach finansowych.

USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski): Para ta odzwierciedla relację między dolarem amerykańskim a dolarem kanadyjskim. Kanada jest jednym z największych producentów surowców na świecie, dlatego para USD/CAD jest często związana z cenami surowców, takich jak ropa naftowa i metale. Ruchy na tej parze często wynikają z czynników związanych z rynkiem surowców i danymi ekonomicznymi obu krajów.

Należy pamiętać, że istnieje wiele innych par walutowych na rynku Forex, które również mają swoje unikalne cechy i wpływy. Wybór pary walutowej zależy od preferencji inwestora, strategii handlowej i analizy rynkowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwestowania? Zastanawiasz się jak zacząć handlować i osiągać zyski? Kliknij tutaj i zapisz się na bezpłatne spotkanie online, gdzie dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz na start.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top