Forex – czym jest i jego historia

Rynek Forex to miejsce na którym odbywa się handel walutami. 

Jest nieregulowany i ma charakter pozagiełdowy. Rynek nie jest nadzorowany przez scentralizowany podmiot. Transakcje są zawierane pomiędzy uczestnikami rynku.

Będąc zainteresowanym inwestowaniem oraz tradingiem musisz poznać historię miejsca, na którym zaczniesz zawierać transakcje. Oczywiście nie chodzi wyłącznie o historię, ale także o to czym ów rynek jest i jaką ma specyfikę. To podstawowa wiedza, którą lepiej posiadać niż inwestować ślepo na rynku, o którym nic się nie wie. Forex to nie miejsce dla ignorantów.

Początkowo rynek Forex był miejsce dla korporacji międzynarodowych czy instytucji finansowych. Z czasem jednak, dzięki dużej płynności do rynku dołączyli inwestorzy instytucjonalni poszukujący większego zysku. Dziś do rynku Forex mają dostęp za pośrednictwem Brokerów również inwestorzy indywidualni.

Giełda Forex przynosi ogromne straty inwestorom indywidualnym, ale także instytucjonalnym, którzy źle ocenili ryzyko.

Krótkie spojrzenie na historię Forex…

W 1944 roku 

w Bretton Woods powstał nowy system, który stał się fundamentami, na których stworzono obecnie działający rynek Forex. Państwa, które przystąpiły do porozumienia zobowiązały się utrzymać wartość swojej waluty wobec dolara. Kolejnym aspektem była konieczność gromadzenia ekwiwalentu w złocie. To do dolara odnosiły się wszystkie waluty.

W 1971 porozumienie zostało zawieszone. Przez lata 70 trwała destabilizacja rynku walutowego. Z kolei w latach 80 wymiana walut rosła w ekspresowym tempie. Od 70 mld dolarów dziennie, aż do 1,5 tryliona dolarów na dzień dwie dekady później.

Na rynku Forex instrumentami, które są w obrocie to głównie pary walutowe. Natomiast możliwe jest zawieranie transakcji na złocie, oleju, czy kryptowalutach i wielu innych. Najczęściej jednak myśląc Forex, pojawiają nam się w głowie pary walutowe.

Instrumenty rynku Forex…

Na świecie mamy uznanych 180 walut. Nie wszystkie waluty są możliwe do zestawienia ze sobą. Powodem jest ograniczony obrót częścią walut. Gdy mamy do czynienia z niszowymi walutami możliwe jest zestawienie ich z amerykańskim dolarem, i dzieje się tak najczęściej. Dolar amerykański jest środkiem płatniczym, który jest respektowany praktycznie na całym świecie.

Wszystkie waluty oznacza się poprzez 3 litery. Dla przykładu PLN, to polski nowy złoty. PL od kraju Polska, N od nowy złoty. Przed denominacją obowiązywał dla nas skrót PLZ. USD, to USA dollar, z kolei GPD to Great Britain pound.

Jak widzimy pierwsze dwie litery to oznaczenie kraju, z kolei trzecia to oznaczenie waluty.

Pary walutowe Majors. To główne sześć walut, które zestawione są z dolarem. Te waluty to: euro, jen japoński, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki.

Pary walutowe Minors. To te pary walutowe, które nie są zestawione z dolarem. Np. euro do funta brytyjskiego, euro w relacji do dolara kanadyjskiego.

Pary walutowe Exotic. To pary zestawione w relacji z dolarem, ale waluty pochodzą z krajów rozwijających się, np. Polska, Turcja czy Meksyk. Parą exotic zatem będzie USD/PLN.

Dalsze informacje o rynku Forex

Walutą bazową nazywamy walutę, która stanowi podstawę do wyceny drugiej waluty. Ta druga z kolei jest walutą kwotowaną – inaczej jest wyceniana przez tą pierwszą. W parze walutowej EUR/USD, to walutą bazową jest euro, a kwotowaną dolar.

Rynek Forex jest atrakcyjną drogą do inwestowania i powielania swojego kapitału. Co ważne, to handel na rynku odbywa się przez 24 h przez 5 dni w tygodniu. Transakcje można otwierać nawet o 1 w nocy.

Handel dzieli się na sesje europejską, amerykańską i azjatycką. Między godziną 8:00 a 16:00 trwa sesja europejska. Od 15:00 do 23:00 mamy sesję amerykańską. Z kolei między 23:00 a 8:00 trwa sesja azjatycka. Od 22:00 w piątek do 23:00 w niedzielę rynek Forex jest zamknięty.

Informacji na temat rynku jest sporo. Warto się edukować i rozwijać swoje umiejętności. Im więcej wiesz, tym lepiej inwestujesz. To jedyna droga do sukcesu na rynku Forex. Edukacja i praktyka. 

Trading, krok po kroku

Zobacz kiedy przejść na wyższy poziom inwestycji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *