Elite Expert Club

Forex, jak się zmienił na przestrzeni lat

Rynki finansowe od zawsze tworzą ludzie, czyli my, indywidualni inwestorzy, tak samo jak tworzą go duże instytucje, takie jak banki. Giełda jest dostępna prywatnym inwestorom za pośrednictwem brokerów, lub domów maklerskich.

Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz inwestować na rynkach finansowych? To zmienne i dynamiczne miejsce, gdzie wiele czynników wpływa na kursy walut i surowców. A to właśnie na nich zarabiają zręczni inwestorzy i traderzy. Choć nie tylko, o różnych możliwościach inwestycyjnych mówiliśmy tutaj.

Podstawy, które musisz znać.  

Forex, jaki był kiedyś…

Od czasu powstania rynku Forex, czyli międzynarodowego rynku wymiany walut, wiele się na nim zmieniło. W ciągu ostatnich kilku lat, rynek Forex stał się jednym z najważniejszych rynków finansowych na świecie, generując miliardy dolarów dziennie w transakcjach.

Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek wymiany walut, ma swoją historię, która sięga kilku stuleci. Oto niektóre historyczne fakty dotyczące rynku Forex:

  1. Na Bliskim Wschodzie i w Europie w XIII wieku pojawiły się pierwsze banki, które zajmowały się wymianą walut. Dzięki nim handel międzynarodowy zaczął rozwijać się w szybszym tempie.

  2. Wielka Brytania w 1717 roku przyjęła złoto jako podstawę systemu walutowego, co umożliwiło ustalenie stałych kursów wymiany walut. Złoto było podstawowym instrumentem, który umożliwiał regulację systemu walutowego.

  3. W 1944 roku podpisano Umowę Bretton Woods, która umożliwiła międzynarodową wymianę walut w sposób kontrolowany. System ten zakładał, że dolary amerykańskie mogą być wymieniane na złoto po stałej cenie.

  4. Po upadku systemu Bretton Woods w latach 70. XX wieku, rynki walutowe zaczęły się otwierać na inwestorów indywidualnych. Wraz z rozwojem technologii, handel walutami stał się coraz łatwiejszy i dostępny dla większej liczby ludzi.

  5. W 1996 roku powstał pierwszy internetowy broker Forex — RefcoFX. Dzięki temu inwestowanie na rynku Forex stało się jeszcze bardziej dostępne dla inwestorów indywidualnych.

  6. W 2010 roku, rynki walut zostały dotknięte skandalem, kiedy okazało się, że niektórzy brokerzy manipulowali kursami walut. W efekcie nałożone zostały kary na kilka dużych banków, w tym Deutsche Bank i Barclays.

  7. Obecnie, rynek Forex jest jednym z najbardziej zdywersyfikowanych rynków finansowych na świecie, z tysiącami instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów. Handel na rynku Forex jest dostępny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, dzięki czemu inwestorzy mają więcej możliwości handlowych.

Rynek Walut teraz…

W ciągu ostatnich kilku lat, rynek Forex przeszedł wiele zmian, takich jak wprowadzenie automatycznych systemów transakcyjnych, które pozwalają na handel w czasie rzeczywistym, czy też wprowadzenie innowacyjnych narzędzi analizy rynku.

Rynek Forex jest często poruszany w mediach, szczególnie w kontekście zmienności kursów walutowych. W 2015 roku pojawiły się wzmianki o gwałtownym spadku wartości euro, który został spowodowany m.in. decyzją Europejskiego Banku Centralnego o wprowadzeniu ujemnych stóp procentowych. W tym samym roku, w mediach pojawiły się także doniesienia o manipulacjach na rynku Forex, które doprowadziły do wielomilionowych kar dla największych banków na świecie.

W 2020 roku rynek Forex został dotknięty pandemią COVID-19, co spowodowało gwałtowną zmienność kursów walutowych. W ciągu kilku miesięcy wartość wielu walut drastycznie spadła, co wpłynęło na wiele branż i firm na całym świecie.

Mimo tych trudności, rynek Forex nadal pozostaje jednym z najważniejszych rynków finansowych na świecie. Ciągłe zmiany i innowacje pozwalają inwestorom na handel na nim w coraz lepszy sposób. Jednocześnie, rynek ten wymaga świadomych i ostrożnych decyzji, aby uniknąć ryzyka utraty zainwestowanych środków.

Forex podsumowanie

Pomimo różnych skandali wokół rynku Forex, ten pozostaje największym rynkiem na świecie — z dziennym obrotem na poziomie 6 bilionów dolarów. Ta płynność sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla instytucji oraz prywatnych inwestorów, takich jak my.

Musimy jednak pamiętać, że rynek Forex niesie ze sobą duże ryzyko inwestycyjne, zwłaszcza dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia. Dlatego warto używać konta demo na początku swojej drogi, na którym to doświadczenie zdobywamy.

Zobacz więcej na temat inwestowania na koncie demo.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top